noyorumlar

Sigortalı adres bilgilerini güncelleme

Sigortalı adres bilgilerini güncelleme

Soru: Merhaba, çalışanların adres bilgilerini nasıl güncelleyebiliriz? İşverenin bu tarz bir yükümlülüğü söz konusu mu? İdari para cezası ile karşı karşıya kalabilir miyiz? İyi çalışmalar.

Cevap: Merhabalar, genellikle bu durum çok fazla problem doğurmamakta fakat işverenlerin her konuda olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu‘na sigortalı bildirimi yaparken çalışanının adres bilgileri ile ilgili de doğru bilgiler vermesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Bunun için zaten işbaşı verilen çalışan işverenine bir takım evraklar sunması gerekmektedir. Bu evraklardan bir tanesi de ikametgah senedidir. Bilindiği gibi iş başı yapan çalışan için işverenin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na verdiği ” işe giriş bildirgesi“nde çalışanın adres bilgilerini de yazması gerekmektedir.

 

İşçinin ikamet adresi değişirse işveren ne yapabilir?

Burada biraz konu işveren ile işçi arasında ki iletişim bağı ile alakalıdır. İşçi ve işveren birbirlerine olan sorumluluklarını yerine getirdiği ve sağlıklı bir iletişim kurdukları taktirde bu tarz problemlerin önüne geçmek oldukça kolaydır. Aksi halde işverenin hangi işçisinin hangi tarihte ev değiştirdiğini takip etme gibi bir şansı ne yazık ki söz konusu değildir.

İşçi olası bir ikamet değişikliğinde işverenine yeni ikamet adresini beyan etmek zorundadır. Nasıl ki çocuğu olduğu zaman Aile Geçim İndiriminden ( Agi )  faydalanmak için çocuğunun doğum belgesini,  nüfus cüzdanı gibi belgeleri işvereni ile paylaşıyorsa, olası bir ikametgah değişikliğinde de işverenine bu durumu beyan etmek ile mükelleftir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 75. Maddesinde;

İşçi özlük dosyası

Madde 75 – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
 
İfadelerine yer verilmiştir.
Bu neden ile işveren sadece ” özlük dosyası ” işlemlerini sadece işe giriş esnasında düzenlemekle yetinmemeli, çalışanlar ile ilgili bu dosyaların güncelliğini de kontrol etmelidir. Bu durum sadece ikametgah ile sınırlı değildir.
Siz belki çalışanınızın adres bilgilerini güncellemediğiniz için herhangi bir idari para cezası ile karşı karşıya kalmayacaksınız fakat, özlük dosyalarında bulunması gereken evrakların eksikliğinden ya da özlük dosyasının güncel tutulmamasından dolayı idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İkametgah değişikliği gerçekleşen sigortalının adres bilgileri nasıl güncellenir?

Öncelikle her zaman olduğu gibi sgk.gov.tr adresine giriş yapıyoruz ve sırasıyla;

  • E-SGK,
  • Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi, ( 4/A hizmet akdi ile çalışanlar )

Menülerini tıklıyoruz.

 

kış1 - Sigortalı adres bilgilerini güncelleme

Sigortalı adres bilgileri güncelleme

 

Karşımıza çıkan ekranda ise;

  • Kullanıcı adımızı,
  • Sistem şifremizi,
  • İşyeri şifremizi,

Doğru şekilde yazarak ” giriş ” butonunu tıklayıp sisteme giriş yapıyoruz.

sigortalı adres bilgileri güncelleme - Sigortalı adres bilgilerini güncelleme

sigortalı adres bilgileri güncelleme

 

Sisteme giriş yaptıktan sonra yukarıda ki ekrandan da anlaşılacağı gibi ” SİGORTALI ADRES GÜNCELLEME VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ EKRANI ” bölümüne giriş yapıyoruz.

sigortalı adres bilgileri güncelleme 2 - Sigortalı adres bilgilerini güncelleme

sigortalı adres bilgileri güncelleme

 

Yukarıda ki ekranda da gördüğünüz gibi, ” Sigortalı Kimlik Numarası ” yazan yere adres bilgilerini güncelleyeceğimiz işçimizin T.C. kimlik numarasını yazıp ” Sorgula ” butonunu tıklıyoruz.

sigortalı adres bilgileri güncelleme 3 - Sigortalı adres bilgilerini güncelleme

sigortalı adres bilgileri güncelleme

 

Son bölümdeyiz. Bu bölümde ” SİGORTALI ADRES BİLGİLERİ ” bölümünde adres bilgilerini güncelleyeceğiniz işçininiz sisteme kayıtlı olan eski adresini göreceksiniz. Siz şuan ki mevcut güncel adres bilgilerini yazarak güncelleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

 

Cevap