Rapor parası ne zaman yatar?

Rapor parası ne zaman yatar?

Rapor parası ne zaman yatar?

 

Bilindiği gibi rapor parası alabilmek için kanunca belirlenmiş belirli şartlar bulunmaktadır.

Bunlar;

  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş  Sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması,
  • Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için, prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir. Ancak bu kişilere doğum öncesi ve sonrası süreler için yapılacak ödemeler sırasında yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.
  • Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalılar yani 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalıların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve aynı bentte yer alan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanların analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Hastalık sigortası hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin 3. Gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Rapor Parası nasıl alınır?

SGK rapor parası, iş göremezlik ödeneği,  istirahat parası olarak da adlandırılmaktadır. Rapor parası alabilmek için yukarıda belirtilen rapor parası alma şartlarını yerine getirebiliyorsanız ödenekten faydalanabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu e-rapor sistemine geçtiği için artık işvereninize raporunuzu ulaştırma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. İşvereniniz sizin almış olduğunuz rapor tarihlerini elektronik ortam da Sosyal Güvenlik Kurumu‘na iletmek ile yükümlüdür. İşverenin yapmış olduğu bu bildirimin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanların ödemelerini yapmaktadır.

Rapor parası nereden alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm bilgilerin sağlıklı bir şekilde kendilerine ulaştırılmasından sonra gerekli incelemeleri yaparak işlemleri sonuçlandırır. Yapılan incelemeden sonra geçici iş göremezlik ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından PTT şubelerine yönlendirilir. Siz rapor yani geçici iş görememezlik ödeneğinizi herhangi bir PTT şubesinden, kimliğinizi ibraz etme şartıyla tahsil edebilirsiniz.

 

2 Yorumlar

  1. erkan
    • admin

Cevap

*