Süt parası – Emzirme yardımı 2019

Süt parası - Emzirme yardımı 2019

  Süt parası – Emzirme yardımı 2019 Doğum yapan anneler için, kendi adına aylık alan ve doğum yapan kadına ya da eşi çalışmayan aylık alan erkeğe, yaşaması şartıyla her çocuk için ödenen tutara Emzirme Ödeneği denir. Emzirme ödeneği bir kereye mahsus ödenmektedir. Her ay düzenli bir şekilde ödenen bir tutar değildir. Bu konu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel […]

İşsizlik maaşı son 120 gün şartı değişti

İşsizlik maaşı son 120 gün şartı değişti

  İşsizlik maaşı son 120 gün şartı değişti Hepimizin bildiği gibi işsizlik sigortası fonu, işçinin bir iş yerinde çalışırken, kendi kasıt ve kusuru olmaksızın işsiz kalması ya da kendi rızası ile iş yerinden ayrılmama durumlarında yaşayacağı bir takım gelir kayıplarını belirli bir süre ve miktarda karşılanmakta. Tabi bunun için işçi bu durumda bir takım prim […]

2019 Cenaze Ödeneği

2019 Cenaze ödeneği

  Cenaze ödeneğinden faydalanmak için gerekli şartlar nelerdir? Cenaze ödeneğinden faydalanmak için sigortalının; İş kazası ve ya meslek hastalığı sonucu, Sürekli iş görememezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken, Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık sigortası primi bildirilmiş iken, Vefat etmesi durumunda, vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenir. Cenaze ödeneği kimlere […]

12 koduyla işten çıkarılma – Askerlik nedeniyle işten çıkış

Askerde iken işsizlik maaşı alabilir miyim?

  12 koduyla işten çıkarılma 12 koduyla işten çıkarılma, Askerlik nedeniyle işten çıkarılma anlamına gelmektedir. Bir iş yeri işçisi adına bu sebepten dolayı düzenleyeceği işten çıkış bildirgesinde 12 kodunu kullanmak zorundadır. Bknz: SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları Askerlik nedeniyle işten ayrılma 1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi‘ne istinaden,  iş sözleşmesinin askerlik nedeniyle sonlanması durumudur. İşçi askere gideceği […]

Hamilelerin çalışma saatleri

Hamilelerin çalışma saatleri

  Hamilelerin çalışma saatleri Soru: Merhaba, 5 aylık hamileyim ve özel sektörde çalışıyorum. Günlük çalışma süremin 7,5 saat olması gerektiğini söyledim işverenime ama kendileri bana bu durumun 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde geçerli olduğunu bu neden ile günde 9 saat çalışmamın zorunlu olduğunu söyledi. Bu doğru mu? Hamilelikte çalışma saatleri ne kadardır? Bana geri […]