2022 gelir vergisi dilimleri

2022 gelir vergisi dilimleri

2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret sonrasında gelir vergisi oranları da belli oldu.

Hepimizin bildiği gibi gelir vergisi yasal bir zorunluluktur. Çalışanlar da kazançları üzerinden belirli oranlarda gelir vergisi ödemek ile mükellftir. Gelir vergisinin kazancın hangi kısımlarından ve nasıl ödeneceği Gelir Vergisi Kanunu’nca belirlenmiştir. İşçinin toplam kazancı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek olan işçi primi düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Gelir Vergisi Matrahına ulaşırken SGK işçi primleri ile birlikte varsa vergiye istisna tutarlar da düşülmelidir. Gelir Vergisi Hesaplama bu matrah üzerinden yapılacaktır.

Gelir vergisi, kümülatif gelir vergisi matrahı dikkate alınarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi‘nde belirtilen ve her yıl yeniden belirlenen dilimler üzerinden kesilir.

21 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 317 Seri no’lu Gelir Vergisi Tebliği ile 2022 yılında uygulanacak olan Gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.

ÜCRET GELİRLERİNDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ
Gelir DilimiVergi Oranı %
32.000 TL’ye kadar15%
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası20%
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası27%
880.000 TL’ nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası40%

Asgari ücretliye Gelir vergisi uygulanmayacak

Normal şartlarda yukarıda ki tablo baz alındığında Asgari ücretli 8. ayda vergi dilimine girecek. Fakat 2022 yılında Asgari ücretli Gelir Vergisinden muaf tutulduğu için böyle bir sorun bulunmamakta. 2022 yılında asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacaktır.

2022 gelir vergisi dilimleri

classic.svg?mailpoet version=3.77 - 2022 gelir vergisi dilimleri

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap