Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu ertelendi

 

Mesleki yeterlilik nedir?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgeye mesleki yeterlilik belgesi denmektedir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, adil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

 

Mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu olan meslekleri öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Mesleki yeterlilik belgesini hangi kurumlardan alabilirim?

 

Mesleki eğitim ile mesleki yeterlilik aynı şey midir?

Bu genellikle taraflar arasında karışıklığa sebep olan bir konudur.  Mesleki eğitim ile mesleki yeterlilik birbirlerinden farklı kavramlardır. Bir iş yerinde çalışanların mesleki eğitimlerinin olması, mesleki yeterlilik belgesi almayacağı anlamına gelmemektedir.

Bilindiği gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 Sayılı Kanun numarası ile yasalaştı.

Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur.

Kanuna göre;  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25 Mayıs 2016) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

 

 

Belge alma süresi uzatıldı.

 

Mesleki yeterlilik belgesi alamayan çalışanların istihdam sorunu yaşamaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelenecek ve bu süre Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecek. 

 

6 Haziran’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılan Kanun Tasarısı” ile, bir takım yenilik ve değişiklikler çalışma hayatımızda yerini alacaktır. Özellikle Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu konusunda 40 meslekte 26.05.2016 tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu yerine getirilmeden çalışmanın yasaklanması gündemde idi. Anılan Tasarı ile mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelenecek ve bu süre Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecek.

Gerekçe;

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişinin önemli kısmının mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaması sebebi ile çalışma hayatında sıkıntılara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden özellikle inşaat sektöründe yoğun bir çalışmanın bulunduğu bu dönemde sektörün olumsuz etkilenmemesi için tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun sektör temsilcilerine daha iyi anlatılması suretiyle iş hayatında farkındalık oluşturularak işyerlerinin faaliyetlerinin devamının sağlanması, işçilerin istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için geçiş sürecinin yeniden düzenlenerek yükümlülükler ve cezai müeyyidelerin 31.12.2016 tarihine kadar ertelenmesi ile Bakanlar Kuruluna bu süreyi bir yıl daha uzatma yetkisinin verilmesi amaçlanmıştır.”

Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu ertelendi

Cevap

*