noyorumlar

Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

alışma 1493098042 300x200 - Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

 

Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Soru: Merhaba, bir şirkette haftanın 3 günü kısmi süreli iş sözleşmesine tabii olarak çalışmaktayım. İş yerinde ki kıdemim 3 yıl olmak üzere. Olası bir işten çıkarılma durumunda ben kıdem ve ihbar tazminatlarımı alabilir miyim? Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Ayrıca benim izin sürelerim de tam süreli çalışanlardan daha az çalıştığım için daha yıllık izin hak etme durumu söz konusu mudur? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Kısmi süreli iş sözleşmeleri ile ilgili, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 13. Maddesinde;

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Bknz: Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir?

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

 Emsal işçi, iş yerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İş yerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o iş kolunda şartlara uygun iş yerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.

İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.

ifadelerine yer verilmiştir.

Ayrıca aynı kanunun 5. maddesine göre, işveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

Bu neden ile olası bir işten çıkarılmanız durumunda, işvereniniz iş ilişkinizin başladığı tarihten itibaren gerekli hesaplamaları yaparak kıdem ve ihbar tazminatınızı tarafınıza ödemek ile yükümlüdür.

İşverenin eşit davranma ilkesi

Yıllık ücretli izin hakkı

Yıllık ücretli yani senelik izin konularında tam süreli çalışanlardan bir farkınız bulunmamaktadır. Yıllık ücretli izin yönetmeliğinin 13. madddesi’nde sözleşmeler gereği farklı bir uygulama yapılamayacağı açıklanmıştır. Bu neden ile sizin senelik 14 gün ücretli yani senelik izin hakkınız mevcuttur.

Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Cevap