Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

soru işareti 1519906802 1024x512 - Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

 

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
  • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
  • Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
  • 18 yaşını dolduranlar.
  • Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler,

Herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İsteğe bağlı sigortalılık için nereye başvuru yapmak gerekmektedir?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin  “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Form örneği için  TIKLAYINIZ.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır. Talep dilekçesi örneği için TIKLAYINIZ.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

İlginizi çekebilir..  AÖF Öğrencileri GSS Primi öder mi?

01.01.2018 -31.12.2018 dönemi arasında isteğe bağlı sigorta en düşük prim  aylık 649,44 TL. En  yüksek isteğe bağlı sigorta primi ise aylık  4.870,80 TL. olarak belirlenmiştir.. Siz asgari ve azami miktarlardan istediğinizi seçerek ödeme yapabilirsiniz. İsteğe bağlı SGK ve Bağkur sigorta primi eşitlenmiştir . Aynı miktarlar ödenecektir.

İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

İsteğe bağlı sigortalılık;

  • İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
  • Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
  • Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

İtibaren sona erer.

 

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Cevap

*