noyorumlar

Kıdem tazminatının tavanını aşan ödemeler nasıl yapılır?

lira 1499060863 300x200 - Kıdem tazminatının tavanını aşan ödemeler nasıl yapılır?

Kıdem tazminatının tavanını aşan ödemeler nasıl yapılır?

Kıdem tazminatının tavanını aşan ödemeler nasıl yapılır?

Soru: Merhaba, bir çalışanımıza kıdem tazminatı ödeyeceğiz fakat brüt ücreti kıdem tazminatı tavanını geçiyor. Biz kıdem tazminatı tavanının geçen tutarı da ödemek istiyoruz. Bu ödemeyi yapmamız şirket açısından problem doğurur mu? Kıdem tazminatı tavanını aşan ödemeleri yapabilir miyiz? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

İşverenin bu yöndeki isteğini kısıtlayan veya engel olan bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. İşveren arzu eder ise, işçisine kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapabilir.

İşverenin kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapılması halinde herhangi bir ceza yaptırımı uygulanması söz konusu değildir.

Eskiden yürürlükten kaldırılan 1475 Sayılı eski  İş Kanunu’nun 98/D maddesi uyarınca; saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir ve talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, ayrıca ağır para cezası uygulanmaktaydı. 

Bunların dışında kanuna aykırı ödenen miktar da hazine lehine resen tahsil edilmekteydi. 4857 Sayılı İş Kanunu ile bu madde yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılınca da doğal olarak uygulamada esneklik oluştu.

4857 Sayılı İş Kanunu, kıdem tazminatının ödenmemesi ya da fazla ödenmesi durumunda hiçbir ceza öngörmüyor. Kıdem tazminatının geç ödenmesinden kaynaklanan faiz ödeme sorumluluğu dışında kıdem tazminatını ödememenin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kıdem tazinatınının tavanı aşan ödemelerde nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapılması halinde, kıdem tazminatı tavanını aşan tutarın, vergi ve sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Çünkü kıdem tazminatı tavanını aşan tutar, prim olarak kabul edilmektedir. Eğer kıdem tazminatı ödemesi tavanı aşacak şekilde yapılmadıysa, kıdem tazminatından damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılamaz. Bununla ilgili ” kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7 maddesine göre, yürürlükten kalkan  1475 sayılı eski İş Kanunu’na ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na göre ödenen kıdem tazminatlarının 24 aylığı aşmayan miktarları gelir vergisinden müstesnadır.

2017 yılı 2. dönem için kıdem tazminatı tavanı 4.732,48 TL’dir.

Kıdem tazminatının tavanını aşan ödemeler nasıl yapılır?

Cevap