noyorumlar

Kapıcı maliyeti 2020

kapıcı 1580208679 - Kapıcı maliyeti 2020

Kapıcı maliyeti 2020

Asgari ücretin açıklanmasıyla 2020 yılında uygulanacak olan kapıcı ücretlerinde de değişiklik söz konusu.

Aşağıdaki tabloda 2020 yılında uygulanacak olan kapıcı ücretini ve işverenlere maliyetlerini bulabilirsiniz.

 

Kapıcı Maaşı 2020
(01.01.2020 – 31.12.2020)

Brüt Ücret2.943,00 TL.
Sigorta Primi İşçi Payı ( % 15 )412,02 TL.
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı ( % 1 )29,43 TL.
Kesintiler Toplamı441,45 TL.
Net Ücret2.501,55 TL.

 

Kapıcıların İşveren Maliyeti 2020

Asgari Ücret2.943,00 TL.
SGK Primi İşveren Payı ( % 15,5 )456,17 TL.
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu ( % 2 )58,86 TL.
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 3.458,03 TL.

Kapıcı hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanır?

Kapıcılar da tıpkı işçiler gibi 4857 Sayılı İş Kanunu‘na tabidirler. Bir işçinin muhatabı çalıştığı işyerinde ki nasıl ki işvereniyse, kapıcının da muhatabı görev yaptığı apartmanda ki yönetimdir.

Kapıcıların kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için görev yaptığı apartmanda ki kıdemi bir yıl ve üzerinde ise;

  • Apartman yönetimi tarafından iş akdi feshedilme durumlarında,
  • Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılır ise;
  • Vefat eder ise; ( hak sahiplerine ödeme yapılır )
  • Eğer kapıcı kadın ise, evlenmesi durumunda,
  • 15 yıl 3600 gün prim şartını yerine getirir ise,
  • Haklı neden ile iş sözleşmesini fesheder ise;

Kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kapıcılarının Kıdem Tazminatından kim sorumludur?

Kıdem tazminatında normalde muhatap kat malikleridir. Kıdem tazminatından daireyi satan ve alan kat malikleri birlikte sorumlu ise de evi satan kat malikinin kıdem tazminatı payından sorumluluğu iki yıldır. Bu nedenle kapıcının emekli olması gibi kıdem tazminatı gerektirir biçimde işten ayrılmalarında kıdem tazminatı ödemeleri için her apartmanda bir “Kıdem Tazminatı Fonu” kurulmalıdır. Aksi halde dairelerin son malikleri olası bir tazminat ödeme durumunda mağdur olacaklardır.

Kıdem Tazminatını kat maliki yani ev sahibi öder 

Kat maliki yani ev sahibi  “Ben sadece oturduğum yıl kadarından sorumluyum, benden önceki dönemler beni ilgilendirmez ” diyemez. Evi bir günlük bile olmuş olsa kıdem tazminatının tamamını öder. Tamamını ödeyen bu ev sahibi, önceki ev sahiplerine payları oranında tahsilat işlemi yapabilir.

Ev sahibi kapıcının kıdem tazminatını ödememe konusunda ısrarcı olursa bu durum kiracıyı ilgilendirmemektedir. Olası bir anlaşmazlık durumunda Ev sahibi kirayıca herhangi bir yaptırımda bulunamaz. Kiracı sadece  ” bir kira bedeli kadar kıdem tazminatından sorumludur. Kiracı da ödediği bu bir kiradan ibaret olan tazminat sonrasında, ilgili dönemde kiradan düşerek ev sahibinden tahsilat işlemi yapabilir.

Kapıcı maliyeti 2020

Cevap