Kadın işçiler gece çalıştırılabilir mi?

Kadın işçiler gece çalıştırılabilir mi?

Kadın işçiler gece çalıştırılabilir mi?

 

Kadın işçiler gece çalıştırılabilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre sanayi ve ağır işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılmasını yasaklamıştır.

Gece çalıştırma yasağı

Madde 73 – Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.

On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Peki diğer işletmeler de kadın işçilerin gece çalıştırma prosedürü nasıldır? Gelin bazı başlıklar ile bu konuya da biraz göz atalım.

Kadın işçilerin gece postasında çalıştırılma süresi ne kadardır?
Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

İşveren iş yerine götürüp getirmek zorunda mıdır?
Belediye sınırları dışındaki her türlü iş yeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan iş yerleri için işverenler, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

İşveren kadın işçiler için rapor düzenlemek zorunda mıdır?
Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce iş yeri hekimi, iş yeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır. Muayene raporlarının kişilerin bilgilerinin gizliliğine özen göstermek kaydı ile olası bir denetleme sırasında iş müfettişlerine gösterilmek üzere dosyalarında saklanmalıdır.

Kadın işçilerin eşleri de gece postalarında çalıştırılabilir mi?

Kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya farklı bir iş yerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenmelidir.

Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı

Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun iş yeri hekimi, iş yeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükumet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.

İşveren gece çalışacak personelin isimlerini bildirmeli mi?

Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili bölge il/ilçe müdürlüğüne bildirmek ile yükümlüdürler. 

Kadın işçilerin çalışma hayatı Hk.

Kadın işçiler gece çalıştırılabilir mi?

 

Cevap

*