noyorumlar

İşveren servis sağlamak zorunda mı?

minibüs 1485840841 300x169 - İşveren servis sağlamak zorunda mı?

İşveren servis sağlamak zorunda mı?

 

İşveren servis sağlamak zorunda mı?

Bir iş yeri ile görüşmeye gittiniz, hemen hemen her konuda anlaştınız ama son anda fark ettiniz ki iş yeri servis hizmeti sağlamıyor. Yapacak çok bir şey yok aslında, iki seçeneğiniz mevcut. Ya işvereninizin şartlarını kabul edip çalışmaya başlayacaksınız ya da servis olmadan işe gidip gelmem mümkün değil deyip başka iş arayacaksınız.

Ne kadar kolay aslında öyle değil mi? Ekonomik problemler arasında boğuşan ve bir türlü iş bulamayan bir insanın sadece servis yüzünden işi reddetmesi açıkçası çok sık rastladığımız bir durum değil ama bazen şartlar ne yazık ki bunu gerektiriyor.

İşverenler çalışanlarına servis hizmeti sağlamak zorunda mı?

İşverenler, 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun  hükümlerine göre işçilerinin ulaşım bedellerini karşılamak zorunda değildir. Fakat taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde ilgili bir hüküm bulunuyorsa bu hizmeti verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Servis işverenin kendi inisiyatifinde ya da iş sözleşmesinde hükme bağlanmasıyla işçilere sağlanır. Bunun dışında servis hizmeti sağlamanın zorunlu olduğu tek durum belediye sınırları dışındaki iş yerlerinde ya da  gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için doğmaktadır.

Bu konu Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre işverenler;

“Belediye sınırları dışındaki her türlü iş yeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan iş yeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden, iş yerine götürüp getirmekle yükümlüdür.”

İşveren servisi kaldırabilir mi?

İşçilere ek olarak sağlanan menfaatler sürekli hale geldiklerinde işveren için zorunlu hale gelmektedir. Servis hizmeti de aynı şekilde bir kez verildikten sonra işçinin sürekli hakkı haline dönüşmektedir. İşveren personellerine servis hizmeti sağlıyorsa bu hizmeti işçilerin onayını almadan ortadan kaldırması söz konusu değildir. İş yerine kendi başına ulaşımı zor olan bir işçi için servis hizmetinin ortadan kalkması çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik olarak değerlendirilerek işçinin sözleşmesini haklı nedenle derhal feshine bile sebebiyet verebilmektedir. İşverenin bu tarz kararları almadan önce mutlaka işçilerin onayını alması gerekmektedir.

Serviste geçirilen süreler mesaiden sayılır mı?

Özetlememiz gerekir ise şayet:

İşveren hiç bir şekilde çalışanlarına servis sağlamak zorunda değildir. Bu olay tamamen işverenin inisiyatifindedir. İşveren sadece belediye sınırları dışındaki iş yerlerinde ya da belediye sınırları içinde olmasına rağmen toplu taşıma araçlarıyla gidip gelme zorluğu bulunan iş yerlerinde çalışan kadın işçilerin gece postalarına gidip gelmeleri konusunda servis yükümlülüğü doğmaktadır.

İşveren servis sağlamak zorunda mı?

Cevap