Serviste geçirilen süreler mesaiden sayılır mı?

minibüs 1485841203 300x150 - Serviste geçirilen süreler mesaiden sayılır mı?

Serviste geçirilen süreler mesaiden sayılır mı?

 

Serviste geçirilen süreler mesaiden sayılır mı?

İşlerine işverenin sağladığı araçlarla gidip gelen insanlar, özellikle büyük şehirler de trafik yüzünden epey problem yaşamaktadır.

Örnek vermek gerekirse, sabah 09:00’da iş başı yapması gereken kişi, sabah 07:00’de servise binmek durumunda kalıyor. Ya da akşam 17:00’de işinden çıkan bir çalışan gene iş yerinin sağladığı servis aracıyla evine ancak 19:00 gibi gidebiliyor.

Doğal olarak insanların kafasın da işe gidip gelirken serviste geçirilen zamanın mesaiden sayılıp sayılmayacağına dair bir takım soru işaretleri oluşuyor. Açıkcası günde yaklaşık 2-3 saatini trafikte geçiren bir çalışan sanırım bu soruyu sormakta da haksız değil.

Bu yazımız da serviste geçen sürelerin mesai süresi olarak değerlenip değerlendirelemeyeceği konusunu ele alacağız.

Öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu‘nu da belirtilen ve çalışma sürelerinden sayılan hallerine bir göz atalım.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 66. maddesinde konu ile ilgili;

Çalışma süresinden sayılan  haller

Madde 66 – Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

a) Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yer altında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden  çıkmaları için gereken süreler.

b) İşçilerin işveren tarafından iş yerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

 e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

 f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

 ”   İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.”

İfadelerine yer verilmiştir.

Serviste geçen süreler 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 66. maddesinde bulunan  ” İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. “ hükmü nedeniyle  personelin işe gidip geldiği süreler çalışma sürelerinden sayılmamaktadır.

Fakat;

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 66. maddesinde ki diğer hususlar,

  • İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,
  • Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yer altında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden  çıkmaları için gereken süreler,
  • Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler;

işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılmaktadır.

Serviste geçirilen süreler mesaiden sayılır mı?

Cevap

*