İşveren fesih bildirim örneği

İşveren fesih bildirim örneği

İşveren, belirsiz süreli iş sözleşmesini süreli fesih yoluyla sona erdireceğini işçiye bildirmişse:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen bildirim süresi sonuna kadar işçiyi iş yerinde çalıştırmak mecburiyetindedir. Buna aykırı davranan işverene karşı işçi , ihbar tazminatını talep edebilir. Fakat işveren, ihbar tazminatını peşin ödemek kaydı ile işçiyi derhal işten çıkarabilir.

İşçinin iş yerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerindeyse kıdem tazminatına da hak kazanacaktır.

İş akdinin işveren tarafından feshedildiği hallerde de işçinin ödenmemiş ücret ve fazla çalışma ücreti alacakları ile kendisine kullandırılmayan her çeşit tatil ve izinden doğan alacakları kendisine ödenmek zorundadır.

İş akdi feshedilen işçinin çalıştığı iş yeri iş güvencesi kapsamında ise; Bknz: İş Güvencesi nedir? İş sözleşmesinin geçerli sayılabilecek bir neden gösterilmeden sona erdirildiği iddia ederek işe iadesini isteyebilir.

İşveren fesih bildirim örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

İşveren fesih bildirim örneği

 

classic.svg?mailpoet version=3.77 - İşveren fesih bildirim örneği

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap