noyorumlar

İstirahat alan bir işçi çalıştırılabilir mi?

 
SGK - İstirahat alan bir işçi çalıştırılabilir mi?

İstirahat alan bir işçi çalıştırılabilir mi?

İstirahat alan bir işçi çalıştırılabilir mi?

Genellikle işverenler oluşabilecek iş yükünden ötürü çok ciddi bir rahatsızlığı söz konusu değilse, personelin çalışmasına dair yaptırım uyguluyor. İşçi ise bu yaptırım karşısında genellikle “ acaba işimi kaybetmeme sebep olur mu?” diye düşünerek işvereninin bu isteğini yerine getiriyor.

Ya da kimi zaman istirahat alan bir işçi, istirahat dönemin de çalışmadığı sürelerden dolayı maaşında kesintiler olacağından dolayı genellikle raporlarını işveren den gizleyip çalışmaya devam ediyorlar. Peki gerçekten raporlu işçi çalıştırılabilir mi? Bu durumlar da her iki tarafın sorumlulukları hakkında biraz bilgi verelim.


Raporlu işçi çalıştıran işverenlerin sorumlulukları nelerdir?

Mevzuat gereği işçinin almış olduğu rapora dayanılmaksızın bünyece elverişli olmadığı halde çalıştırılan işçinin bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya raporlu olduğu taktirde çalıştırılmaya devam edildiği sürede nüks eden, artan rahatsızlığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu‘nca sigortalıya ödenen tüm iş görememezlik ödeneği işverenden tahsil edilir.

İstirahat alan bir işçiyi, ” ya bir iki günden ne olacak? ” deyip çalıştırmayı deneyen bir işveren, o dönemde oluşabilecek bir iş kazasın da bildirim yaparken çok ama çok büyük problemlerle de karşılaşabilir. 

Raporlu iken çalışan işçinin sorumlulukları nelerdir?

Öncelikle bilinmesi gereken bir şey vardır ki;  

Sosyal Güvenlik Kurumu istirahatli olduğunuz dönemde çalıştığınızı tespit ettiği taktirde size iş görememezlik ödeneği ödemez. Tespit edene kadar ödediklerini de kanuni faizi ile beraber geri ister.

O nedenle dikkat edilmesi gereken en önemli şey, işverenin kendisine;  istirahatin var ama çalış, maaşını bizden tam al, sonra da git Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan git istirahat paranı al.” söylemini ciddiye almamaktır.

Çünkü, hem istirahatli olduğunuz o dönemde mağdur olma riskiniz var, hem de tespit edildiği taktirde ileri ki dönemlerde yaşayacağınız rahatsızlıklar da, eğer Sosyal Güvenlik Kurumu  o dönemde,” istirahatine riayet etmedi, yetkili hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelerine uymadığı için bu hastalık tekrar sirayet etti düşüncesi ” gündeme gelirse, Sosyal Güvenlik Kurumu sizin alacağınız istirahat parasında kesinti yapacak ve siz o dönemler de tekrardan maddi yönden bir mağduriyet yaşayacaksınız.

Son olarak söyleyecek olursak, gerek işverenlerin gerekse işçilerin  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yetkilendirdiği Hekim ve Sağlık kurumlarının raporlarına riayet etmeleri ilerleyen süreler de ki çalışma hayatları bakımından çok önemlidir.


İstirahat alan bir işçi çalıştırılabilir mi?

 

Cevap