noyorumlar

İşe gelmeyen işçi işten çıkartılabilir mi?

 

SGK - İşe gelmeyen işçi işten çıkartılabilir mi?

İşe gelmeyen işçi işten çıkartılabilir mi?

İş sözleşmelerinde 2 ( iki ) türlü fesih durumu vardır.

1. Belirli süreli iş sözleşmelerinde iş bitiş sürelerinin sona ermesi.
2. Belirsiz süreli iş sözleşmelerin de sözleşmelerin bildirimli fesih yoluyla sona ermesi.

Fakat bazı durumlarda da sözleşmelerin derhal fesih hakkı doğar. Bu hakkı doğuran sebeplerden bir tanesi de işçinin devamsızlıklık yapma durumlarıdır.

4857 sayılı iş kanununun 25/2 ( g ) bendine göre;

İşçi, çalışmakta olduğu iş yerinden herhangi bir izin almaksızın veya haklı bir mazerete dayanmaksızın ardı ardına 2 ( iki ) iş günü veya 1 ( bir )  ay içerisin de 2 ( iki ) defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işine devam etmemesi durumun da işverenin haklı nedenle fesih imkanı doğduğu kurala bağlanmıştır.

İşe gelmediği için işten çıkartılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılır mı?

İşçi, çalışmakta olduğu iş yerinden herhangi bir izin almaksızın veya haklı bir mazerete dayanmaksızın ardı ardına 2 ( iki ) iş günü veya 1 ( bir )  ay içerisin de 2 ( iki ) defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işine devam etmemesi durumun da, işverenin noter aracılığıyla kendisine yolladığı  tebligatta işe neden gelmediği sorulur.  İşçi eğer işe gelemediği günler için haklı bir neden sunamaz ise, tüm haklarını kaybetmiş olur. İşveren de ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketlerden işçinin sözleşmesini fesheder.

Cevap