İşe iade davası açmanın şartları nelerdir?

hukuk 1523339370 1024x661 - İşe iade davası açmanın şartları nelerdir?

İşe iade davası açmanın şartları nelerdir?

 

İşe iade davası nedir?

İş güvencesi kapsamında çalışan bir işçinin iş sözleşmesini fesheden işveren bu fesih işlemini geçerli bir nedene dayandırmalıdır. İş güvencesi kapsamında çalışan bir işçi işten çıkarılma sebebinin geçerli bir neden olmadığını düşünüyorsa işverenine işe iade davası açabilir. İşe iade davalarında arabuluculuk şartı getirilmiştir. Detaylı bilgi için İşe iade davaları ve arabuluculuk dönemi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Haksız neden ile işinden olduğunu düşünen bir işçinin mağduriyetinin giderilmesi ve iş güvencesinin sağlanması amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu‘muzun 21. maddesinde bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 21.

Madde 21 – İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Peki işe iade davası açma şartları nelerdir?

Bir işe yerine tekrardan işe iade davası açmak için;

  • Belirsiz süreli iş sözleşmesine tabii olarak çalışmak,
  • İş yerinde minimum 6 ay çalışılması,
  • İş yerinde en az 30  çalışanın bulunması,

Gerekmektedir.

Eğer durumunuz yukarıda ki üç şarta uygunsa işe iade davası açabilirsiniz.

Benim çalıştığım işletme de 15 kişi çalışıyor işe iade davası açamaz mıyım?

Bu durumda siz işe iade davası açamazsınız. Fakat her ne kadar sizin işletmeniz de 15 kişi çalışsa da, aynı işverene bağlı diğer işletmelerde ki çalışanları da bu hesaba dahil edebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse;

Aynı işverene ait A firmasında 15 kişi çalışıyor, B firmasında 9, C firmasında 11. 

İşe iade davası işleminde, aynı işverene ait tüm çalışanların toplamını alabilirsiniz. Yani aynı işverene ait firmada 35 kişi çalışıyor ve bu durumda işe iade davası açılabilir.

İşe iade davası için herhangi bir başvuru süresi var mıdır?

İşe iade davası açmak için feshin geçerli olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde iş mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre geçirildiği taktirde, işverenin yapmış olduğu fesih işlemini kabul etmiş olursunuz ve dava açma hakkınızı kaybedersiniz. İşe iade davaları ve arabuluculuk dönemi

Dava işçi lehine sonuçlandığı taktirde nasıl bir yol izlenecek?

Dava sonucunda işveren, on iş günü içinde kendisine müracaat eden işçinin isteğine otuz gün içinde cevap vermek zorundadır.

Ya işçiyi işe alacaktır ya da belirlenen iş güvencesi tazminatı ile birlikte işe iade kararının kesinleştiği tarihe kadar işçinin çalıştırılamadığı en çok dört aylık ücret ve diğer haklarını da ödemek durumunda kalacaktır.

İşe iadesine karar verilen işçi, kararın kesinleşmesinden itibaren yasal süre içinde işverene başvurduğu taktirde, hizmet sözleşmesi çalıştırılmadığı dört aya kadar uzamış olacaktır. İşveren tarafından işe başlatılması veya başlatılmaması halinde davacının kıdem, ihbar tazminatı yıllık izin ve diğer işçilik hakları bu süre sonuna göre belirlenecektir.

Arabulucuya başvuru dilekçesi örneği

 

 İşe iade davası açmanın şartları nelerdir?

Cevap