İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri nelerdir?

Bir önceki yazımız da İş Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu‘nun ne olduğunu ve hangi durumlarda kurulması gerektiğine dair yazımızı paylaşmıştık.

Bu yazımız da ise iş yerlerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu‘nun görev ve yetkilerini sizlerle paylaşacağız.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu‘nun iş yerinde ki görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Kurul yetkileri aşağıda maddeler halinde belirtilen görevleri iş yerlerinde icra ederken, herhangi bir şekilde hak kısıtlamasına uğrayamazlar. Bu görevleri yapmalarına iş yerlerinde kesinlikle engelleme söz konusu değildir.

Buna istinaden İsg kurulu üyelerinin;

  • İş yerinin niteliğe uygun bir iş sağlığı ve güvenliği yönerge taslağı hazırlamalı, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmalı ve yönergenin uygulanmasını izlemeli , izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemeli ve kurul gündemine almaları,
  • İş Sağlığı ve güvenliği konularında iş yerinde çalışanlara yol göstermeleri,
  • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmeli, alınacak tedbirleri belirlemeli, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmaları,
  • İş yerinde meydava gelen her iş kazası ve iş yerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen iş yeri ya da ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığına yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmalı, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline teslim etmeleri,
  • İş yerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini ne zaman verileceğine dair planlama yapmak, çalışanların eğitim programını düzenlemeleri,
  • İş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerinin yeterliliğini kontrol etmeleri,
  • İş yerinde yangın,doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini kontrol etmeleri,
  • İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık rapor hazırlamalı, yıl içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirmeli, elde edilen iş tecrübesine göre gelecek yıl için çalışma programında yer alacak maddeleri değerlendirmek ve planlama ile ilgili işverene bilgi vermeleri,
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun 13. madde‘ sinde belirtilen işletme içerisinde çalışan işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili kararlar vermeleri.
  • İş yerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörleri değerlendirmeli, olumsuz durumların ortadan kalkması adına çalışmalar yapmaları.

gerekmektedir.

classic.svg?mailpoet version=3.77 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri nelerdir?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap