İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?

baret 1511955387 1024x681 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?

Elli ve daha fazla çalışanı bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere bir kurul oluşturulmalıdır.

İş sağlığı güvenliği kurulu iş yerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri gereğince 6 aydan fazla süren işlerde oluşturulması zorunludur. işverenin 50 ve daha fazla çalışanı veya ona bağlı çalışan işverenin 50 ve daha fazla çalışanı olduğu durumlarda daha fazla çalışanı olan taraf iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur.

Altı aydan fazla süren asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işletmelerde;

 • Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurmak zorundadır.  Bu kurulların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanmalıdır.
 • Bir iş yerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma sorumluluğu bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili, asıl işveren ile arasında koordinasyonu sağlamak adına bir tane yetkili atar.
 • Alt işveren çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise, iş yerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonun sağlanması adına bir tane yetkili atar.
 • Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla olduğu durumlarda ise, koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler her iki işverenin ortak kararıyla atanmalıdır.

İSG Kurulları kimlerden oluşur?

 • İşveren veya işveren vekili ( Kurul başkanı ),
 • İş Güvenliği Uzmanı ( Kurul Sekreteri ),
 • İş yeri Hekimi,
 • İnsan kaynakları, idari işleri, personel sorumlusu gibi işleri yürütmekte görevli bir şirket çalışanı,
 • Bulunabiliyorsa şayet bir adet sivil savunma uzmanı,
 • İşletme içerisinde çalışan ustabaşı veya usta,
 • Çalışan temsilcisi ( Çalışanlar arasından oy birliği ile seçilmelidir )

Çalışan temsilcileri neye göre belirlenir?

Büyük şantiyelerde, birden fazla yüklenici ve taşeron bulunan iş alanlarında aynı işverene bağlı birden fazla işveren bulunabilir. Bu durumda işverenler çalışan sayısı elli ve üzerinde ise ayrı ayrı kurul oluşturmalıdır. Farklı kurullar arasındaki koordinasyonu asıl işveren sağlar.

Hem asıl işveren hemde alt işverenin çalışan sayısı ayrı ayrı 50 den az ancak toplamı 50 den fazla ise kurul ortaklaşa oluşturulmalıdır. Kurullarda bulunan çalışan temsilcilerinin sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir.

 

Çalışan sayısıTemsilci Sayısı
2 – 50 arası1
51 – 100 arası2
101 – 500 arası3
501 – 1000 arası4
1001 – 2000 arası5
2001 – ..6

çalışan temsilcileri çalışanlar tarafından seçilerek seçim yapılamaması durumunda işveren tarafından atama yoluyla belirlenir, bu belirleme yapılırken iş yerinde farklı bölümler dikkate alınmalıdır,
örneğin 101-500 arasında çalışanı bulunan bir işyerinde seçilecek 3 temsilci, farklı bölümlerden olmalıdır, (depo sevkiyat, şantiye, lojistik vb.) çalışan temsilcileri en az ortaokul mezunu, ve 3 yıl deneyimli olmalıdır.
işyerinde sendika olması durumunda sendika temsilcisi işyeri temsilcisi olarak atanabilir.

Sonuç olarak çalışan temsilcileri çalışanları temsil edeceği için, işine hakim ve tecrübeli, toplum içinde konuşup işçilerin sorunlarını anlatabilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?

Cevap