İnsan kaynakları nedir? Görevleri nelerdir?

ik 291 x 221 - İnsan kaynakları nedir? Görevleri nelerdir?

İnsan kaynakları nedir?

 

İnsan kaynakları nedir? İnsan kaynaklarının görevleri nelerdir?

İnsan kaynakları  bir işletme içerisinde ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamak ve o gücü daha verimli kullanmak amacıyla oluşturulmuş bölümün adıdır. Genellikle hizmet verilen işletmelerin ihtiyaçlarına göre çalışma durumları değişse de genel olarak, iş gücü planlaması, işe alım, kariyer yönetimi, çalışanların memnuniyeti, ücretlendirme ve yan haklar, üzerine çalışmalar yaparlar.

İnsan kaynakları yetkilisi, işletmeler de diğer çalışanlar tarafından genellikle “kural koyucu” olarak nitelendirildiği için pek sevilmezler. Özellikle iş arayan insanlar tarafından  genellikle işe alım esnasında insan kaynakları yöneticileri ile muhatap oldukları için, iş görüşmelerinin  kasvetli ve soğuk bir ortamda  gerçekleştiğini düşünerek insan kaynakları yöneticilerine genellikle negatif yaklaşırlar.

Ama insanların unuttukları bir konu var. Bir firmada ki  muhasebe yetkilisi, işletme içerisindeki muhasebesel durumlarla ilgilenir. Onun dışında şirket içerisinde olabilecek tüm sorunlardan kendisi muaftır. Haklıdır da, kendisinin iş tanımı bu ve sadece kendisinine tanınan iş ile ilgileniyor. Ya da bir ithalat sorumlusu sadece ve sadece yurt dışından bir ürün getirmekten sorumludur, onun dışında işletme içerisinde ki problemlerde pek bir ilgisi yoktur..

Ama insan kaynakları öyle değildir. Burada yazarak iş tanımını yapmamız  mümkün değil fakat insan kaynakları yetkilisi;

Görev yaptığı firmada ki  muhasebe yetkilisinin gittiği lavaboda ki çalışmayan muslukla da ilgilenmesi gerekir, o ithalat sorumlusunun ürün teslimi sırasında gümrüğe gittiği arabanın lastiğiyle de.

İnsan kaynakları yetkilisinin temel görevleri nelerdir?

 • İşletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirlemek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapmak,
 • İşletmeye başvuran adayların niteliklerini değerlendirmek ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak,
 • İşe yeni alınanların uyumlarını sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini arttırıcı hizmet içi eğitim programları düzenlemek,
 • Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin arttırılması için politikalar belirlemek ve bu politikaları uygulamak,
 • Çalışanların yaptıkları işlerin nesnel olarak değerlendirilebilmesi için başarı ve performans ölçekleri geliştirmek,
 • Çalışanların maaş, sgk, emeklilik, izin, sosyal yardımlar, terfi, yer değiştirme vb.işlemlerini yürütmek,
 • Çalışanlar ile ilgili şikayetlerle ilgilenmek ve disiplin prosedürlerini yürütmek,
 • Çalışanların mevcut ve geleceğe yönelik eğitim, gelişim ve kariyer planlamalarını yapmak,
 • Departman müdürleri ile birlikte acil ve uzun vadeli personel gereksinimlerini göz önünde bulunduran strateji planları oluşturmak,
 • Çalışanların kendi arasında veya yöneticiler ile arasında oluşan anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak ve yeniden iyi ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmak, işveren ve çalışanlar arasında köprü vazifesi kurmak,
 • İşletmeyi, kurumsal hedefler doğrultusunda insanlar tarafından çalışılmak isten bir yer haline getirmek,
 • Personelin tüm günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, ( yemek, servis, temizlik vb.)
İnsan kaynakları nedir?

Cevap