noyorumlar

İş Kanununa göre mazeret izni kaç gündür?

takvim 1508823023 1024x682 - İş Kanununa göre mazeret izni kaç gündür?

İş Kanununa göre mazeret izni kaç gündür?

İş Kanununa göre mazeret izni kaç gündür?

Son dönemler de mazeret izni ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. Çalışanlar her ne kadar kendilerine göre haklı olsa da mazeret izinlerinin kabulü ve uygulama durumunda bir takım kurallar vardır ve taraflar bu kurallara riayet etmek ile mükelleftir.

Genellikle çalışma hayatımız da mazeret izni kavram olarak birçok kişi tarafından yanlış yorumlanan ve yanlış kullandırılan bir izindir. İşçilerinin talep ettikleri iznin bir gerekçesinin olması onun iş kanunu bazında mazeret izni olduğu anlamına gelmemektedir. Yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz kurallar burada önem kazanmaktadır.

Mazeret izni nedir?

İşçilerin, işin gereklerinden kaynaklanmayan, kendi özel yaşamlarını ilgilendiren nedenlerle, işe gelmemeleri durumu “mazeret”, bu anlamda kullanılan izinler de “mazeret izni” olarak adlandırılmaktadır.

İşçilerin mazeret izni kullanabilmeleri için, söz konusu mazeretlerinin haklı bir gerekçesinin olması zorunludur.

4857 Sayılı İş Kanunu tarafından, işçinin olağanüstü bir durumundan dolayı verilmiş yıllık izin dışındaki ücretli izinlere Mazeret İzni denir. İşçilerin yasada veya iş sözleşmesinde yer almayan gerekçelerle aldıkları ücretli izinlerse idari izin olarak değerlendirilebilir. İdari izinler yalnızca resmi anlamda kamu sektöründe geçerli olan izinler olsa da, işverenin veya işyerinin işçiye yasa, sözleşme veya iş yeri geleneği dışında gönüllü olarak verdiği ücretli izinler de idari izin tanımına dahil olabilir. Kamudaki idari izinlerle karşılaştırılmamalıdır.

Mazeret izni işçinin hakkı olduğu için işverenin onayına gerek yoktur. Ama idari izin işverenin verdiği izinlerdir. İşveren işçiye bu izni isterse vermeyebilir.

Ücretinden kesilerek verilen izinler mazeret izni sayılmazlar. Bu tür izinlerin ücretsiz izin tanımına girmektedir.

Mazeret izni kaç gündür?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda;

  • Evlenmesi durumunda 3 gün,
  • Evlat edinmesi durumunda 3 gün,
  • Anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün,
  • Eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün,
  • En en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar,

Mazaret izni verilir.

Bu süreleri arttırmak mümkün.

Eğer taraflar arzu ederler ise, İşçi ve işveren kendi arasında anlaşarak bu izinlerin süresini iş sözleşmesi ile arttırabilirler. Bu izinlere ek olarak yeni mazeret izinleri ekleyebilir. Burada önemli olan mazeretin gerçekten zorunluluk arz etmesi ve tarafların mutabakatıdır.

Mazeret izni ücretimden kesilir mi?

Hayır. Mazeret izinleri özelliği gereği ücretli izinlerdir. İşçinin ücretinden bu izinleri kullanması nedeniyle kesinti yapılması söz konusu değildir.

Ev taşıma izni mazeret izni değildir

Cevap