Hangi durumlar da işsizlik maaşı alınmaz?

sözleşme 1476953643 300x200 - Hangi durumlar da işsizlik maaşı alınmaz?

Hangi durumlar da işsizlik maaşı alınmaz?

Hangi durumlar da işsizlik maaşı alınmaz?

İşsizlik maaşının yürülüğe girdiği tarihten bu yana yaklaşol 14 yıl geçti ve bu dönem içerisinde her ne kadar işsizlik maaşından faydalanma koşulları hafifletilse de, bir takım engellerden dolayı bu süre zaarfında yaklaşık 2 milyon insana olumsuz cevap verildi.

Bu süre zarfı içerisinde insanlar doğal olarak işsiz kaldıkları anda, ” işsizlik maaşı ” için başvuru yapıyor fakat zaman zaman istenilen şartları yerine getiremediği için kendilerine olumsuz cevap veriliyor.

Peki istenilen şartlar nelerdir?

İşsizlik maaşından faydalanmak için istenilen ön şartları kısaca sıralayacak olursak şayet;

Son 3 sene içerisinde minimum 600 gün priminiz ve son dört ay içerisinde herhangi bir prim kesintinizin olmaması gerekmektedir.  İşsizlik maaşında son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir?

Bu ön şartlar yerine getirildikten sonra devreye kişinin hangi nedenden ötürü işsiz kaldığı girmektedir.

İşsizlik maaşından faydalanabilmek için, kişinin hangi nedenden ötürü işsiz kaldığı çok önemlidir. Son dönemler de işsizlik maaşı ile ilgili çok fazla soru aldığımız için sizler için hangi durumlar da işsizlik maaşı alınmayacağına dair bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Aşağıdaki nedenlerden ötürü iş akdi feshedilen kişiler prim şartlarını yerine getirse dahi işsizlik ödeneğinden faydalanamaz.

 • İşverenin haklı olarak işçiyi işten çıkarması; İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sebebiyle işinin sonlandırılması durumunda,
 • İşçinin istifa etmesi durumunda,  (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından sonlandırlması)
 • Deneme süresi içerisinde, tarafların iş sözleşmesini feshetmesi durumunda,  (Deneme süresi İş Kanununda en çok iki aydır. Toplu sözleşmeler ile dört aya kadar çıkartılabilir.)
 • Ölüm ve iş kazası sonucu ölüm durumunda, ( işsizlik maaşı yakınlarına ödenmez)
 • Emekli olma durumlarında (Emeklilik, yaşlılık veya toptan ödeme nedeniyle)
 • Malulen emeklilik nedeniyle işten ayrılış durumunda, ( emeklilik maaşı bağlanacağı için )
 • Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda,
 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması durumunda, ( 15 yıl 3600 gün vb.)
 • Başka yere nakil durumlarında (Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli)
 • Mevsimlik iş; Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.)
 • Kampanya bitimi (İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır. )
 • Statü değişikliği veya şirket içerisinde sgk 16 kod numarasıyla yapılan değişiklerde işsizlik maaşı alınamaz,
 • Disiplin kurulu kararı ile işçinin işten çıkarılması durumunda,
 • Vize süresinin bitimi ( İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
 • Diğer nedenler,
Hangi durumlar da işsizlik maaşı alınmaz?

 

2 Yorumlar

  • admin

Cevap