noyorumlar

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

evlilik 1549972882 - Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

 

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

Evlilik halinde kıdem tazminatı hakkı 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte ki 14. maddesi gereğince sadece kadın işçiye verilmiştir.

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi hakkı, 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte ki 14. maddesi‘nde hüküm altına alınmıştır. İlgili madde de kadın işçi, evliliğini takip eden bir sene içerisinde, kendi rızasıyla iş akdini feshetmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazandığı belirtilmiştir.

Eğer kadın işçi, medeni kanuna uygun bir şekilde evliliğini gerçekleştirirse, iş yerinde ki çalışma süresinin bir yıldan fazla olması durumunda, evlilik tarihinden itibaren bir sene içerisinde iş akdini evlilik nedeniyle feshedebilir. Kadın işçi evlilik tarihinden itibaren bir sene içerisinde bu başvuruyu yapmaz ise, hakkını kaybeder. Yani kadın işçi resmi evlilik tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde bu hakkını kullanabilir. Eğer süre geçirilir ise, işvereninden geriye dönük talepte bulunması söz konusu olamaz.

Bu hak sadece kadın işçiye verilmiştir, erkek işçinin evlilik nedeni ile kıdem tazminatını talep ederek iş akdini fesih etme şansı bulunmamaktadır.

Kadın işçiler evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş akdiniz kıdem tazminatını talep ederek ayrılması için işverenine yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu işlemin noter kanalıyla yapılması taraflar açısından ileri ki dönemlerde bir anlaşmazlık çıkmaması adına daha yararlı olacaktır.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını hak etme şartları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu’na uygun bir şekilde evlenmeniz,
  • Evlendiğiniz tarihte iş akdinizin devam etmesi,
  • Evlendiğiniz tarihe kadar iş yerinizde ki kıdeminiz en az bir yıl olması,
  • Evlendiğiniz tarihten itibaren en geç  bir sene içerisinde işvereninizden “evlilik” nedeniyle iş akdinizin fesih edilmesini talep etmeniz.

Gerekmektedir.

Evlilik nedeni ile işimden ayrılırsam ihbar tazminatı alabilir miyim?

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi‘nde istinaden, evlilik, emeklilik, askerlik gibi durumlardan dolayı feshedilen durumlarda, işçi işvereninden ihbar tazminatı talebinde bulunamaz. Aynı durum işveren içinde geçerlidir. İki tarafta birbirinden herhangi bir şekilde ihbar tazminatı ödememektedir.

Evlilik nedeni ile işimden ayrıldım? Hemen başka bir işte çalışabilir miyim?

Evet, evlilik nedeni ile kıdem tazminatınızı talep ederek iş akdinizi feshetmeniz, bir başka işte çalışmanıza engel değildir. Kişinin çalışma hakkı anayasal bir haktır ve buna herhangi bir engel söz konusu değildir.

Evlilik nedeniyle işimden ayrılırsam işsizlik maaşından faydalanabilir miyim?

Hayır, evlilik nedeni ile kendi rızanızla yapacağınız sözleşme fesih işlemlerinden sonra işsizlik ödeneğinden faydalanma şansınız söz konusu değildir.

Eşimden boşanıp, tekrardan evlendim. Bu haktan faydalanabilir miyim?

Bu durum kanun bazında kesinlikle “kanuna karşı hile” olarak nitelendirileceği için, Kadın işçinin işvereninden yapacağı bu talep olumsuz olarak cevaplanır.

Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği için TIKLAYINIZ.

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

 

Video Seyret

 

 

 

 

Cevap