Emeklilik nedir?

Emeklilik nedir?

Emeklilik nedir?

Emeklilik nedir?

Emeklilik,

Bir kimsenin belirli bir yaşa kadar prim veya kesenek ödeyerek çalışması ve genellikle ihtiyarlaması, bu yüzden fikri ve bedeni gücünü kısmen kaybetmesi sebebiyle bu hususdaki kanuni şartlara haiz olduğu takdirde eski maaşının bir kısmına herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın hak kazanması halidir.

Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından tamamen çekilmeleri durumudur. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Emekliler, geçmiş hizmetleri nedeniyle, çalışmaksızın, belirli ve düzenli bir gelir almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte, gündelik kullanımda, kanuni zorunluluğu doldurmadan iş bırakmış kimseler de zaman zaman emekli olarak adlandırılırlar.

Emeklilik, genellikle kişinin ekonomik durumunun yanı sıra hayattaki rolünde de önemli değişikliklerin meydana gelmesi anlamına gelir.

Emeklilik yaşı

Türkiye’de 09.09.1999 ve sonrasında çalışmaya (prim ödemeye) başlamış kimseler için emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58’dir.

Emeklilik nedir?

Cevap

*