Analık halinde çalışma ve süt izni

Analık halinde çalışma ve süt izni

Analık halinde çalışma ve süt izni

Analık halinde çalışma ve süt izni ile ilgili, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. madde’sinde  aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Madde 74 – Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/76 md.) Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

 • Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
 • Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
 • İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
 • Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Analık halinde çalışma ve süt izni

Analık halinde çalışma ve süt izni

Özetleyecek olursak;

 • Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta istirahat hakkı mevcuttur.
 • Çoğul gebelikte doğumdan önceki istirahat hakkı on hafta olmaktadır.
 • Kadın işçi arzu ederse ve doktoru da onay verirse, doğumdan önce ki son üç haftaya kadar çalışabilir. Kullanmadığı istirahat hakkı yanmaz, gene doktor raporu ile doğumdan sonra ki istirahat süresine eklenir.
 • Planlanan tarihten önce gerçekleşen bir doğum söz konusu olursa, gene doktor raporu ile doğumdan önce kullanılmayan istirahat süreleri, doğumdan sonra ki sürelere eklenir.
 • Hamile olan kadın işçilere arzu edildiği taktirde, kendisinin ve çocuğunun sağlığı açısından daha hafif işler verilebilir. Bu nedenden dolayı ücretinde her hangi bir indirime gidilemez.
 • Kadın işçi arzu eder ise, doğumdan sonra ki sekiz haftalık istirahati sonrasında maksimum altı aylık ücretsiz izne ayrılabilir. Bu dönem içerisinde işveren tarafından arzu edilirse işçisine ücret ödemesi yapılabilir. İnsiyatif işverendedir.
 • Doğum izini sürecinde işverenler işçinin almış olduğu sağlık raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirmelidir.
 • Kadın işçilere, doğumdan sonra bir  yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saatlik süt izni verilir.
 • Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağına işçi karar verir.
 • Süt izni günlük çalışma süresinden sayılır. ( İş Kanunu Madde 66 )
 • İşveren doğum istirahatinde olan işçisinin arzu ederse ücretinin tamamını ya da bir kısmını ödeyebilir.

Süt izni talep dilekçesi örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

 

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. DMCA.com Protection Status