noyorumlar

Yıllık izin hakkı kazanma

takvim 1489577010 300x200 - Yıllık izin hakkı kazanma

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış işçinin yıllık izin hakkı var mıdır

 

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

Son dönemler de bu konu ile ilgili oldukça fazla soru almaktayız. Malum bahar aylarına girmek üzereyiz ve önümüz yaz. Herkes yoğun geçen çalışma hayatını bir nebze olsun unutmak, tekrardan enerji depolamak ve dinlenebilmek için senelik izin hesabı yapmaya başladı bile.

Adana’dan bizlere ulaşan İsmail Bey; yaklaşık altı aydır görev yapmakta olduğu iş yerinden senelik izine ayrılamadığına dair serzenişte bulunmuş.

İsmail Bey yazısında, altı aylık çalışma sonrasında senelik izini hak ettiğini ama işvereninin senelik izine çıkmasına izin vermediğini dile getirmiş.

Değerli okurlarımız;

Eğer iş yeriniz ile işe girişiniz esnasında imzalamış olduğunuz iş sözleşmeleriniz de aksi belirtilmediği sürece, yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu 53. maddesi ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır. Bu sürenin altında gerçekleşen çalışmalar da herhangi bir senelik izin hakkı söz konusu değildir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre;

İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
  • On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,
 Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Özetleyecek olursak şayet;

Çalışanların, deneme süresi de dahil olmak üzere yasal olarak ücretli senelik izin hakkı minimum bir yıl çalışma sonrasında gerçekleşmektedir. Bir yıldan az olan çalışmalar da herhangi bir izin hakkı söz konusu bulunmamaktadır. İşçi, işvereni ile anlaşmak şartı ile, senelik iznini bir yılı doldurmadan da kullanabilir ama bu durumda işverene bir yaptırımda bulunulması söz konusu değildir. Son söz bu konuda her zaman işverenindir.

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

Cevap