Sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılma

sağlık 1549970037 - Sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılma

sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılma

 

Sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılma

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süre istirahat kullanan veya hastalığı nedeniyle işe gelmeyen işçinin, hangi hallerde işten çıkarılabileceği “4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25. maddesi”nde belirtilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi gereğince;

  • İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
  • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
  • İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi‘ndeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Bu bildirim süreleri;

  • İş yerindeki kıdemi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta,
  • İş yerindeki kıdemi 6 aydan 1.5  yıla kadar olan işçi için 4 hafta,
  • İş yerindeki kıdemi 1.5  yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta,
  • İş yerindeki kıdemi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 8 hafta,

Olarak belirtilmiştir.

Eğer işçinin yaşamış olduğu sağlık sorunlarından ötürü almış olduğu istirahat bu bildirim sürelerini aşarsa işverenin iş sözleşmesini feshetme yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğar.

Örnek vermemiz gerekir ise;

İşçinin iş yerinde ki kıdemi 8 ay ise, o işçinin ihbar süresi iş kanunu’na göre 4 haftadır. Eğer işçi, uzun süreli rapor alırsa, işverene sağlık nedeniyle fesih hakkı, işçinin 4 haftalık ihbar süresini 6 hafta geçmesi sonrası doğacaktır. Yani işveren sağlık nedeniyle iş sözleşmesini feshedecek ise, 10 hafta beklemek durumundadır.

İşçinin iş yerinde ki kıdemi 4 yıl ise, o işçinin ihbar süresi iş kanunu’na göre 8 haftadır. Eğer işçi uzun süreli rapor alırsa işverene sağlık nedeniyle fesih hakkı, işçinin 8 haftalık ihbar süresini 6 hafta geçmesi sonrası doğacaktır. Yani işveren sağlık nedeniyle iş sözleşmesini feshedecek ise, 14 hafta beklemek durumundadır.

Sağlık nedeniyle fesih kıdem tazminatı

İşverenin sağlık nedeniyle işçinin iş sözleşmesini feshedebilir. Fakat bu neden ile sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşveren sözleşmesi feshettiği an, eğer işçinin o iş yerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerinde ise, işçiye kıdem tazminatı ödemek ile yükümlüdür.

Sağlık nedeniyle fesih ihbar tazminatı

İşveren işçinin iş sözleşmesini bildirim sürelerine riayet ederek gerçekleştirdiği için, bu tarz fesihlerde tarafların birbirlerinden ihbar tazminatı talebi olmamaktadır. Fakat işveren yukarıda belirttiğimiz bildirim sürelerine uymaz ise, gerçekleşen fesih

Sağlık nedeniyle fesih işsizlik maaşı

Sağlık nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçi, işsizlik maaşına da hak kazanacaktır. Bknz: Hangi durumlarda işsizlik maaşı alınır? Hangi durumlar da kıdem tazminatına hak kazanılır?

Sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılma

2 Yorumlar

  1. Derya
    • admin

Cevap