Meslek hastalıkları hakkında

 
SGK - Meslek hastalıkları hakkında

Meslek hastalığı nedir?

Meslek hastalığı nedir?

Defalarca uyarmamıza ve ikaz etmemize rağmen, sanki çalıştığı şirketi tek başlarına kurtaracaklarını düşünen binlerce işçi arkadaşımın olduğunu biliyor, ve bunların küçük bir kısmı ile de beraber çalışıyorum.

Her ne kadar, gerekli önlemleri almaya çalışsak da, çoğu zaman iş kişinin kendinde bitiyor.

Kulaklarının zarar görmemesi, ilerleyen dönemler de duyma problem yaşamaması adına işçi arkadaşa verilen kulaklık, kendisini terlettiği için bir kenara atılıyor.

Bir kaynak ustası, daha rahat ettiğini düşünerek, “ya iki dakikadan bir şey olmaz” diyerek maske kullanmıyor. Eldivensiz çalışma” diye sürekli telkinde bulunduğumuz arkadaşımız, “ya eldiven beni rahatsız ediyor.” demekten çekinmiyor.

Halbuki biz onları düşünüyoruz.

O nedenle tedbirler alıyoruz, eğitimler veriyoruz. Ama ne yazık ki çoğu zaman bu konuda başarılı olamıyoruz.

Bu yazımda sizlere meslek hastalıkları ile ilgili genel bir paylaşımda bulunacağım. 

Unutmayın, sağlığınız çalıştığınız şirketten daha önemli. 

Sırf o an ki kişisel düşüncenizden dolayı, kullanmayı reddettiğiniz ve sizin yaşamınızın ileriki dönemlerinde  sağlık problemleri yaşamanıza engel olacak olan “koruyucu ekipmanları”n önemini göz ardı etmemeniz dileğiyle.

Meslek hastalığı nedir?
 
Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.
Meslek Hastalığı kapmasında bulunan sigortalılar kimlerdir?
 • Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a),
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b),
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk evlerinde çalışanlar,
 • Aday çırak, çırak ve stajyerler, 
 • Harp Malulleri ile Vazife Malulleri,
 • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri,
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,
 • İntörn öğrenciler,
 • Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar,

Kapsam dahilindedir.

 
Bir olayın meslek hastalığı sayılabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? 

 

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

 

 
 
Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların meslek hastalığı durumları kim tarafından ve nasıl bildirilmelidir?
 
Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların meslek hastalığı hallerinin bildirimi işverenleri tarafından yapılır.
 
Durumun öğrenilmesinden itibaren 3 ( üç ) iş günü içerisinde bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne bildirim yapılması zorunludur.
Örnek vermek gerekirse;
 
Salı günü meslek hastalığına yakalandığını öğrendiği bir personeli için en geç Perşembe gününe kadar Sosyal Güvenlik kurumuna bildirim yapmak durumundadır.
 
Meslek hastalığı bildirim süresine uyulmazsa ne olur?
Meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene ve 4/b sigortalılarına, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edilir.
Meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar neledir?
 • Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,
 • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması,
 • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,
 • Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.
İlginizi çekebilir..  Mazeret izni kaç gündür?
Meslek hastalığı nedir?

 

 


Cevap

*