noyorumlar

Geçici iş görememezlik nedir? Rapor parası

 

HASTANE 1469822339 300x200 - Geçici iş görememezlik nedir? Rapor parası

Geçici iş görememezlik nedir?

Geçici iş görememezlik nedir?

Geçici iş görememezlik, İşçinin çalıştığı iş yerinde iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık halleri nedeniyle kurum tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu tarafından verilen rapor süresince geçici olarak çalışamama durumudur.

 

 

 

 

Geçici iş görememezlik belgesini ancak kurumun anlaşmalı olduğu hastaneler için mi geçerlidir?

Eskiden sadece devlet hastanelelerinden alınan raporlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanıyordu. Özel hastaneden alınan raporlar ancak, devlet hastanelerinden onaylatıldığı taktirde işleme alınıyordu.

Söz konusu bu onay prosedürü 03.05.2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik sonrasında değişmiş ve sağlık raporlarının geçerliliği için sözleşmeli kuruluşlardan onay prosedürü kaldırılmış bulunmaktadır.

Artık özel hastanelerden almış olduğunuz raporlar için de geçici iş görememezlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz.

Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

Kurumca belirlenen yetkili hekim veya sağlık kurulundan alınan geçici iş görememezlik belgesin de belirtilen günler içerisinde işçi çalışmadığı için, çalışmadığı gün sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla ödenen parasal yardımdır.

Geçici iş görememezlik ödemeleri ne kadardır? 

Geçici iş göremezlik ödeneği;

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;  Sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Hastalık nedeniyle alınan iki günlük raporlarda kurum tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Kurumun yapmadığı bu iki günlük ödemeyi, işveren de ödememe hakkına sahiptir. Yasa da bu konuyla ilgili bir düzenleme söz konusu değildir.

 

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği;

  • Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
  • Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi,

Olarak belirtilmiştir.

“İş kazası nedeniyle alınan raporlar da herhangi bir gün kesintisi yapılmadan kurum tarafından ödeme sağlanır.”

Ödenekten faydalanmak için gerekli şartlar nelerdir?

Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği faydalanabilmesi için;

  • Sigortalının emekli olmaması,
  • İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
  • İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta  primi  bildirilmiş olması, ( İş kazaları ve meslek hastalıklarında prim şartı bulunmamaktadır. )
  • Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

gerekmektedir.

 

Geçici iş görememezlik nedir?

 

Cevap