İşyerinin devri durumunda işçi kıdem tazminatını isteyebilir mi?

para 1470742044 300x201 - İşyerinin devri durumunda işçi kıdem tazminatını isteyebilir mi?

İşyerinin devri

 

Soru: Selam, İş yerimiz satılıyor, yani Temmuz ayından itibaren başka bir işveren ile çalışmaya başlayacağız. Bu durumda işçilerin yasal hakları nelerdir? İşverenimizden kıdem tazminatımızı talep edebilir miyiz? Yeni işveren ile çalışmak zorunda mıyız? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

Bu uygulamada çok sık rastladığımız bir durum. Zaman zaman taraflar arasında fikir ayrılığı yaşansa da her zaman olduğu gibi imdadımıza 4857 Sayılı İş Kanunu yetişiyor.

Konu ile ilgili, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 6. Madde’sinde;

Madde 6 – İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.

İfadelerine yer verilmiştir.

Özetleyecek olursak şayet;

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.

İş sözleşmenizi çalıştığınız iş yerinizin devrinden dolayı haklı bir neden ile feshedemez, iş yerininin devrinden ötürü de işvereninizden kıdem tazminatınızı talep edemezsiniz. Bu nedenlerden ötürü İşinizden ayrıldığınız taktirde, tüm haklarınızı kaybetmiş olursunuz.

2 Yorumlar

  1. Gökhan
  2. admin

Cevap