noyorumlar

Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?

soru işareti 1537529131 1024x599 - Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?

Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?

 

Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?

Son dönemler de bazı firmaların çalışanlarının ücretlerini ödemekte bir takım problemler yaşadığına şahit oluyoruz. Her ne kadar çoğu, ellerinde olmayan nedenlerden ötürü bu tarz bir uygulamaya gitmek zorunda kaldıklarını beyan etseler de ortada çalışanların bir ay çalışıp döktükleri alın teri var ve işverenlerin bu konuda biraz daha özen göstermeleri gerekmektedir.

Eğer gerçekten çalıştıkları firma da bir takım ekonomik problemler varsa çalışanlar da aynı gemi de olduklarını, şirketin olası bir iflası sonrasında çalışanları daha büyük problemlerin beklediğini de unutmamak gerekiyor. Bu neden ile öncelikle çalışanlar bu konuya biraz daha anlayışlı yaklaşmaları daha sağlıklı olur kanısındayız.

Burada ki önemli konu, çalışanlarının iyi niyetini suistimal edip, bu durumu bir alışkanlık haline getiren işverenlere karşı çalışanların nasıl bir yol izleyeceği yönündedir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesinde ücret; 

“Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”

Olarak tanımlanmıştır.

İşveren çalıştırdığı her personel için ay sonunda çalışanı tarafından hak edilen ücretini zamanın da ödemek ile yükümlüdür.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. Madde‘sinde bu konu ile ilgili,

Madde 34 – Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

İfadelerine yer verilmiştir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı gibi;

  • İşveren herhangi bir zorunlu bir durum olmadığı taktirde, ücret ödeme gününden itibaren maksimum yirmi gün içerisinde çalışanlarının ücretini ödemek ile yükümlüdür.
  • Gününde ödenmeyen ücretler ile ilgili çalışanlar faiz talebinde bulunabilirler.
  • İşçiler iş görme borcunu yerine getirmeme hakkına sahiptirler.
  • İşveren ücret ödemesi yapmadığı için iş görmekten kaçınan işçilerinin iş sözleşmelerini feshedemez ve yerine çalışması için başka işçi alamaz.

İşveren sürekli ücretler de gecikme yaparsa şayet;

Maaş ödeme tarihinden itibaren 20 sine kadar ödenmez ise; 21.gün itibariyle  İş Kanununun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 24. maddesi II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı ile iş sözleşmesini feshedebilir.

Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?

Cevap