noyorumlar

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

tatil 1478509314 300x225 - Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Çalışma süresi dolmamış işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

Çalışma süresi dolmamış işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

Soru: Merhaba, yaklaşık 8 aydır bir şirkette çalışmaktayım.  Bir yıllık çalışma sürem dolmadığı için işverenim benim bu sene yıllık iznimi kullanmama izin vermiyor. İşverenin böyle bir hakkı var mı? Bir yılı doldurmadan benim yıllık izin kullanma şansım yok mudur? Teşekkür ederim.

 

 

 

 

 

Cevap:

Merhabalar,

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 53. Maddesi’nde, yıllık ücretli izinler ile ilgili;

Madde 53 – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

İfadelerine yer verilmiştir.,

Yukarıda ki kanun maddesinden de anlaşılacağı gibi, bir çalışan yıllık ücretli izni hak edebilmesi için iş yerinde ki kıdemi en az bir yıl olması gerekmektedir. İş yerinde ki kıdemim bir yıldan az olması durumlarında işveren işçisine yıllık izni kullandırtmama hakkına sahiptir.

Bu konu da işçi, işverenine herhangi bir yaptırımda bulunamaz.

İşveren arzu ederse, bir yıl dolmadan işçisine yıllık ücretli iznini kullandırabilir.

İş yerinizde ki kıdeminin bir senenin altında olduğu için ücretli yıllık izniniz ile ilgili tüm kararlar işvereninizin insiyatifindedir. Bu konu ile ilgili işvereniniz ile uzlaşma yoluna gidebilirsiniz. Yani henüz yıllık izni hak etmeseniz de, borçlanma yoluyla işvereniniz ile anlaşırsanız kullanabilirsiniz. Ama yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu konuda herhangi bir hukuki hakkınız ve bir yaptırımınız bulunmamaktadır. Durumunuz ile ilgili son karar işvereninize aittir.

Çalışma süresi dolmamış işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

Cevap