noyorumlar

3 günden az raporlarda maaş kesintisi olur mu?

 

maaş 1467756088 300x200 - 3 günden az raporlarda maaş kesintisi olur mu?

3 günden az raporlarda maaş kesintisi olur mu?

 

3 günden az raporlarda maaş kesintisi olur mu?

Geçici iş göremezlik ödeneği yani istirahat parası veya rapor parası adından da anlaşılacağı üzere sigortalı çalışanın geçici olarak iş görme edimini yerine getiremediği sürede istirahatli olarak geçirdiği sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine ödenen ücrettir.

Kişinin iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması, hastalık halinin oluşması veya sigortalı kadının analığı halinde verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınarak prime esas günlük kazancın yarısı iken, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi tutarındadır.

 

Sigortalıların Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabilme Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenik Kurumu’nun sigortalı çalışan bir kişiye geçici iş göremezlik ödemesi yapabilmesi belli şartlar sağlandığı taktirde mümkündür. Bu şartlarsa 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18.maddesinde belirtilmiştir.

İlgili kanun maddesini okumak için lütfen TIKLAYINIZ.
Ayrıca unutulmaması gereken bir nokta sigortalıların bu ödeneği alabilmeleri için çalışmadıklarına dair bildirimin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirilmesi  zorunluluğudur.

İşveren iş yeri numarası ve şifresi ile sizin raporunuzu elektronik ortamda onaylaması gerekmektedir. Aksi taktirde ödeme onay işlemi olmadan çıkmamaktadır.

İşçinin Çalışmadığı Hangi Hallerde İşverence Ücretinden Kesinti Yapılamaz?

4857 Sayılı İş Kanununda hangi hallerde işçi ücretinde kesinti yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir.

  • İş Kanunu 27. Maddesinde; fesih bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş Kanunu Madde 27

  • İş Kanunu 46.Maddesinde; işçilere tatil gününden önce çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir,

İş Kanunu Madde 46

  • İş Kanunu 47.Maddesinde ise; işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir hükümleri bulunmaktadır.

İş Kanunu Madde 47

4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde de görüldüğü üzere, hizmet akdi ile çalışan sigortalıların işyerinde çalışmadığı halde işveren tarafından kendisine ücret ödenmesini gerektiren istisnai haller içerisinde; 3 günden az istirahat süreleri ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır

 3 günden az rapor aldım ücretimden kesilir mi?

3 günden az rapor alan sigortalıların ücretinin kim tarafından ödeneceği büyük bir sorun teşkil etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  işçiye ödemediği 3 günden az rapor parasını,  işverenler de istirahat süresi boyunca işyerinde de çalışmadığı gerekçesi ile ödemek istememektetedir.

Böyle durumlarda, ilk olarak işveren iyi niyet ve gönüllülük esasında sigortalının çalışmadığı 2 günlük ücreti ödeyebilir. Çünkü 3 günden az olan raporlar da işverenin prim ve ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konu tamamen işverenin insiyatifine bırakılmıştır.

Fakat, İşçi ile işveren arasında imzalanmış bir iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edemediği geçici iş göremezlik ödeneğinin iki günlük istirahat süresi için işverenin işçinin ücretini ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir.

Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedirler.

Rapor nedeniyle gelen idari para cezasından işçi sorumlu tutulamaz

Rapor ücreti almak için ne kadar prim gereklidir?

İş yerim kapanıyor ihbar tazminatı alabilir miyim?

3 günden az raporlarda maaş kesintisi olur mu?

 

Cevap