noyorumlar

İşsizlik ödeneği için yeniden 600 gün gerekmektedir.

işçi 1478179483 300x201 - İşsizlik ödeneği için yeniden 600 gün gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği için yeniden 600 gün gerekmektedir

İşsizlik ödeneği için yeniden 600 gün gerekmektedir,

Son dönemler de okurlarımızdan oldukça fazla bir şekilde işsizlik ödeneği ile ilgili sorular alıyoruz. Genellikle okurlarımız, geçmiş dönemler de işsizlik maaşından faydalandığı halde tekrardan işsizlik maaşı alıp alamayacağını soruyor.

 

Erzurum’dan bizlere ulaşan Erdem bey;


Daha önce çalıştığı firmadan işvereni tarafından çıkartılan ve 10 ay işsizlik maaşı aldığını bize beyan eden Erdem Bey; İlerleyen dönemler de tekrardan işe girdim fakat şuan da işten çıkarılma ile karşı karşıyayım, bu şartlar da ikinci kez işsizlik ödeneğinden faydalanabilir miyim? Ne gibi şartları ile karşılaşacağım bilgi verebilir misiniz? İyi çalışmalar.

Şeklinde bir soru sormuş.

 

Erdem Bey;

İşsizlik sigortasından ödenek alıp haklarını tamamen kullananlar, sonrasında işe girip 600 günlük prim ödeme süresini tamamlarlarsa yeniden işsiz kaldıklarında tekrar ödenekten yararlanma hakkını kullanabilirler.

 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince, işsizlik sigortasından işsizlik ödeneği alınabilmesi için geriye doğru 3 takvim yılı (1080 gün) içinde en az 600 gün (20 ay) prim ödemek gerekir.

 
Madde 50 – (Değişik fıkra: 15/05/2008 – 5763 S.K./15. md.) Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

 
Kanun’un 53. maddesinde, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle işsizlik ödeneği verilir.

ifadelerine yer verilmiştir.
Eğer sigortalı işsizlik ödeneği süresini doldurmadan işe girer ise hakkı bakidir.
Eğer sigortalı, işsizlik ödeneği süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortasından yararlanma şartı tamamlamadan işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini tamamlayabilir. Yani diyelim ki bir sigortalının 10 aylık işsizlik ödeneği hakkı söz konusuysa, işsizlik ödeneğinden faydalandığı tarihin 3. ayında bir iş bulup çalışmaya başlar ise, işsizlik ödeneği kesilir. Fakat bu kişi elinde olmayan nedenlerden ötürü tekrardan işsiz kalır ise, bir önce ki hakkı olan 7 aylık işsizlik ödeneğinden faydalanabilir.
İşsizlik ödeneğini tam alan birisi tekrardan işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için minimum 600 gün gerekmektedir.
İlk işsiz kaldığında hak ettiği  işsizlik ödeneklerini tamamen alan birisi ise yeniden işsizlik ödeneği hak edebilmek için işe girme tarihinden itibaren en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi gerekir. Siz ödenek aldıktan sonra tekrar işe girmişsiniz. Primleriniz ayda 30 gün üzerinden ödeniyorsa 20 aylık prim ödemesi sonra tekrardan işsizlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz.

 

İşsizlik ödeneği için yeniden 600 gün gerekmektedir,

Cevap