İşe iade davasını kazanan işçi ne yapmalıdır?

hukuk 1480588978 300x194 - İşe iade davasını kazanan işçi ne yapmalıdır?

İşe iade davasını kazanan işçi ne yapmalıdır?

İşe iade davasını kazanan işçi ne yapmalıdır?

İşe iade davası, niteliği itibariyle her işçi tarafından açılabilen bir dava değildir. Açılabilmesi bazı şartlara bağlı olduğu gibi önemli sonuçları da vardır.

İşe iade davası hangi şartlar da açılabilir?

Daha önce bu konu ile ilgili bilgilendirme yapmıştık fakat özetlememiz gerekir ise;

 

Bir işe yerine tekrardan işe iade davası açmak için;

  • Belirsiz süreli iş sözleşmesine tabii olarak çalışmak,
  • İş yerinde minimum 6 ( altı ) ay çalışılması,
  • İş yerinde en az 30 ( otuz ) çalışanın bulunması,

Gerekmektedir.

Eğer durumunuz yukarıda ki üç şarta uygunsa işe iade davası açabilirsiniz.

Benim çalıştığım işletme de 15 ( on beş ) kişi çalışıyor işe iade davası açamaz mıyım?

Bu durumda siz işe iade davası açamazsınız. Fakat her ne kadar sizin işletmeniz de 15 kişi çalışsa da, aynı işverene bağlı diğer işletmelerde ki çalışanları da bu hesaba dahil edebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse;

Aynı işverene ait A firmasında 15 kişi çalışıyor, B firmasında 9, C firmasında 11. 

İşe iade davası işleminde, aynı işverene ait tüm çalışanların toplamını alabilirsiniz. Yani aynı işverene ait firmada 35 kişi çalışıyor ve bu durumda işe iade davası açılabilir.

Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz.

İşe iade davası nedir? İşe iade davası açmanın şartları nelerdir?

İşe iade davasını kazanan işçi ne yapmalı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi’nin 5. fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

İlgili kanun maddesi için lütfen TIKLAYINIZ.

Bu 10 iş günlük süre içinde işçi işverene başvurduktan sonra artık işveren için süre başlamaktadır. İşveren bu işçiyi 1 ay içinde işe başlatmakla yükümlüdür. Başlatmazsa da, mahkeme tarafından belirlenen işe başlatmama tazminatını işçiye ödemek zorundadır.

Aksi halde işverence yapılan fesih geçeri bir feshin sonuçlarını doğurur. İşveren işe iade için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi halde en az dört, en çok sekiz aylık ücret tutarında  belirlenen iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları ödenmelidir.

İşçi işverenine işe iade ile ilgili dürüst olmalıdır.

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe baş­lamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez.

İşçi­nin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilme­lidir. Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi’nin 5. fıkrasına göre, geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur.

Bunun sonucu olarak da, işe iade dava­sında karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir.

Posta da gerçekleşebilecek gecikmelerden taraflar sorumlu tutulamaz.

Ayrıyeten işe iade yönündeki başvurunun on iş günü içinde işverene bildirmesi gerekmek­le birlikte tebligatın postada gecikmesinden işçinin sorumlu olması düşünülemez. İşverenin de işçinin işe başlama isteğinin kabul edildiğini bir ay içinde işçiye bildirmesi gerekmekle birlikte, tebligat sorunları sebebiyle bildirimin süresi içinde yapılamaması halinde bundan işveren sorumlu tutulamaz

 

İşe iade davasını kazanan işçi ne yapmalı?

İşçinin işe iade davasını kazanması durumunda yapması gereken tek şey, davanın sonucunun kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işverene başvurmaktan ibarettir. İşçi 10 iş günü içinde işverene başvurmalı ve işe başlatılmasını talep etmelidir. Bu başvurunun yapılmaması durumunda işçi işe başlatmama tazminatını yitirir. ( kıdem ve ihbar tazminatı hakkı devam etmektedir.)

Bu 10 iş günlük süre içinde işçi işverene başvurduktan sonra artık işveren için süre başlamaktadır. İşveren bu işçiyi 1 ay içinde işe başlatmakla yükümlüdür. Başlatmazsa da, mahkeme tarafından belirlenen işe başlatmama tazminatını işçiye ödemek zorundadır.

 

İşe iade davasını kazanan işçi ne yapmalıdır?

Cevap