İş sözleşmesi devam ederken gerçekleşen tutukluluk hali hk

tutuklu 1480074643 300x225 - İş sözleşmesi devam ederken gerçekleşen tutukluluk hali hk

İş sözleşmesi devam ederken gerçekleşen tutukluluk hali hk

 

İş sözleşmesinde tutukluluk hali

Soru: Merhaba, bir çalışanımız tutuklandı. Bu şartlarda kendisi ile yollarımızı ayırmak istiyoruz ama nasıl bir yol izleyeceğimize dair bir fikrimiz yok. Bize konu ile ilgili yardımcı olur musunuz? Geri dönüşünüz için şimdiden teşekkür ederim, İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Sözleşmesi devam eden işçinin her hangi bir nedenden ötürü adli makamlar tarafından tutuklandığı taktirde, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/4. maddesine istinaden, işçinin ihbar süresi, tutukluluk süresini geçtiği taktirde bildirimsiz olarak “kıdem tazminatını ödeyerek” iş akdi fesh edilebilir.

Konuyu biraz detaylandıracak olursak şayet, İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın gene 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini  aşması halinde işveren işçisinin iş sözleşmesini haklı neden ile feshedebilir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi‘nde beyan edilen bildirim önelleri ve işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için gerekli süreler;

 

İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar için2 hafta,
İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için4 hafta,
İşyerindeki kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için6 hafta,
İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için8 hafta.

olarak belirlenmiştir.

 

4857 Sayılı İş kanunu’nun 25/4 maddesi’nin uygulanabilmesi için işçinin gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olan olayın işyerinde veya işyeri dışında gerçekleşmesi, işçinin kusurlu veya kusursuz ya da mahkum olup olmaması önem taşımamaktadır.

Haklı nedenle fesih hakkının doğumu için, gözaltına alınma veya tutuklanma halinde devamsızlığın bildirim süresini aşmış olmasını kanun yeterli bulduğundan, işçinin gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olan olayın iş yerinde veya iş yeri dışında meydana gelmesi; gözaltına alınma veya tutuklamanın haklı veya haksız olması, işçini mahkumiyeti ile sonuçlanıp sonuçlanmaması önem taşımamaktadır.

Hatta eylemden dolayı yargılamanın devam ediyor bulunması da fesih hakkının doğumuna engel olmamaktadır.

Ancak, bu tutukluluk ya da gözaltı yüzünden işçinin asgari belli bir süre işe devam etmemiş bulunması da şarttır. Böylece tutukluluk veya gözaltı yüzünden kısa süreli devamsızlığın fesih hakkı vermesi engellenmiştir.


Örnek vermek gerekirse;

2 senedir firmanız da görev yapan bir personeliniz eğer bir problemden ötürü adli makamlar tarafından tutuklanırsa ya da gözaltına alınırsa bu personelin ihbar süresini aşan tutukluluk halinde ( altı hafta ) iş akdini bildirimsiz olarak fakat kıdem tazminatını ödeyerek feshedebilirsiniz.

İhbar tazminatı hakkında bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ.

İş sözleşmesi devam ederken gerçekleşen tutukluluk hali hk

Cevap