İşçi ve işçi kavramı nedir?

SGK - İşçi ve işçi kavramı nedir?

İşçi ve işçilik kavramı nedir?

İşçi ve işçi kavramı nedir?

İşçi nedir? Hangi şartlar da iş ilişkisi ortaya çıkar, bir kişinin işçi olarak nitelendirilmesi için hangi durumların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bugün bu yazımız da bu konulardan söz edeceğiz.

Geçerli bir sözleşmeye ve iş ilişkisine dayalı çalışan ve  hayatı boyunca geçimini sağlayabilmek adına emek gücünü ücret karşılığında satmak zorunda kalan kişilere “işçi” denir.

Türk dil kurumu’na göre işçi;

“Başkasının (işveren) yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücret ya da maaş alan kimse” olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bir kişinin “işçi” olarak nitelendirilmesi için türkiye Cumhuriyeti Hukukuna uygun ve geçerli bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyet’i hukukuna ve toplum ahlakına aykırı şekilde düzenlenen sözleşmelere tabi olarak çalışan kişinilerin “işçi” olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

Bir fabrika da ya da ofiste çalışan tüm personeller iş kanununa göre “işçi” olarak nitelendirilmektedir. Çalışanlar arasında ki beyaz yaka –  mavi yaka ayırımı, yani işçi – memur ilişkisi hukuki bir durumdur.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun I. Bölüm 2. Maddesinn ilk paragrafında işçinin tanımı yapılmıştır.

 

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 2.

İçerik Listesi

Madde 2 – Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

 

İlgili kanun maddesini okumak için lütfen TIKLAYINIZ.

Bir kişinin işçi olarak anılabilmesi için aşağıdaki unsurların gerçekleşmesi gerekmektedir.

  • Geçerli bir iş ilişkisinin olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir işin yapılması gerekmektedir.
  • Bir karşılık üzerine çalışılmalıdır. ( Ücret )
  • Zamana göre ücret ödenmelidir.
  • İşverene bağlı olarak çalışılması gerekmektedir

Cevap

*