İş sözleşmesi imzalamak zorunlu mudur?

imza 1521437665 1024x683 - İş sözleşmesi imzalamak zorunlu mudur?

iş sözleşmesi imzalamak zorunlu mudur

 

Soru: Merhaba, yeni bir işe gireceğim. İşveren ile yapmış olduğum son görüşme de bana gerekli evrak listesini ve bir adette imzalamam gereken iş sözleşmesi verdiler. Fakat ben bu iş sözleşmesini imzalamak istemiyorum. İşe girerken İş sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım? Bu sözleşmeyi imzalamamın bana ne gibi bir zararı olabilir? Herkes bu sözleşmeleri imzalamak zorunda mı? Teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun  8. maddesinde, en genel tanımı ile işçi bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin ise işçinin iş görme edimini yerine getirdikten sonra  ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanmıştır ve iş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabii değildir.

Süresi bir yıl ve üzeri yapılan belirli süreli iş sözleşmeleri ve kısmi süreli/part time iş sözleşmeleri kesinlikle yazılı olarak yapılmalıdır. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye, en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Sözleşmenin yazılı yapılması, ücret ve ücrete bağlı hesaplanan işçi alacaklarının ispatı bakımından işçiye avantaj sağlar.

İş sözleşmesi imzalamak zorunlu mudur

İş sözleşmenizi imzalarsanız işten çıkma durumunuzun söz konusu hallerde elbette dava açma hakkına sahipsiniz. Fakat işvereniniz ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sözleşme imzalamanız dava açma hakkına engel olmamaktadır. Sözleşmeler 4857 Sayılı İş Kanunu‘nda yer alan düzenlemelere uygun olarak düzenlendiği için, kanunda yer alan düzenlemelere aykırı hususları içermesi söz konusu olamaz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise imzalanan iş sözleşmesi hükmünü yitirir. Yani işvereniniz tarafından imzalamanız istenen iş sözleşmesi mevzuata uygun olması gerekmektedir. Mevzuata aykırı bir şekilde hazırlanan sözleşmeler otomatikman geçersiz olacaktır.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 8. maddesine göre, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. İşçi ve işverenler, bu tarz durumlarda iş sözleşmelerini mutabakat sağlayarak imza ile hüküm altına almalıdır. İmzalanacak olan iş sözleşmesi, tamamen iş kanunu ve iş hukuku üzerine olmalıdır. İş hukukuna aykırı olabilecek durumlar söz konusu olsa dahi, her ne kadar işvereniniz ile mutabakat sağlayıp imza atsanız da sözleşme hükümleri geçersiz kalacaktır.

iş sözleşmesi imzalamak zorunlu mudur

round black.svg?mailpoet version=3.74 - İş sözleşmesi imzalamak zorunlu mudur?
mailbox@3x - İş sözleşmesi imzalamak zorunlu mudur?

Hey merhaba 1f44b - İş sözleşmesi imzalamak zorunlu mudur?

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap