İş Kanunu Madde-84

İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı

 

             Madde 84 – İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.

             İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.

             Alkollü içki kullanma yasağı;

             a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen,

             b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan,

             c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan,

             İşçiler için uygulanmaz.

Cevap