İş Kanunu Madde-67

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

 

             Madde 67 – Günlük çalışmanın  başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur.

             İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.

Cevap