İş kanunu madde 106

             İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

             Madde 106 – Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde  öngörülen izni almadan faaliyet gösteren işverene bin lira para cezası verilir.

Cevap