iş kanunu madde 100

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

MADDE 100

Bu Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran  işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir.

İlginizi çekebilir..  İş Kanunu Madde-45

Cevap

*