noyorumlar

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?

hastane 1514205545 1024x681 - İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?

İlave Ücret ne demektir?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Sosyal Güvenik Kurumu tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kendilerine başvuran kişilerden ilave ücret alabilir.

Yüksek öğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

Her acil hizmeti ücretsiz midir?

Acil servislere gelen hastalar, kırmızı ve yeşil alanlardan hangisine dahil olduğuna göre ikiye ayrılıyor. Kırmızı alan hayati tehlikesi olan ve 24 saat içerisinde ölümle sonuçlanabilecek hastaları kapsıyor.  Bu alana giren hastalardan herhangi bir ücret talep edilmesi söz konusu değil.  Yeşil alana giren hastalar ise hayati tehlikesi olmayanları kapsıyor. Bu alana giren hastalar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen katılım payı ücretini ödemek zorunda ve bunun yanı sıra hangi hastanın yeşil alana hangisinin kırmızı alana gireceğine ise muayene yapan doktor karar veriyor. Vatandaş acilde para ödemediğini zannediyor fakat eczaneye ilaç almaya gittiği zaman muayene katılım payı ortaya çıkıyor.

Acil hizmetlerinde para alınmayacak haller nelerdir?

Öncelikle acil halin tanımı iyi bilmek gerekiyor. Çünkü sizin acil diye düşündüğünüz durum hastanelerin acil tanımı bir olmayabilir. Yani sizin o an yaşadığınız sağlık sorununuz her ne kadar size göre acil olsa da, hastane de o şekilde nitelendirilmeyebilir.

Sağlık Bakanlığı’nın “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” konulu genelgesine göre;

 • Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,
 • Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,
 • Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,
 • Müşahede altına alınan vakalar,
 • Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar, acildir ve para alınmayacak durumlar olarak nitelendirilmiştir.

Aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınmayacaktır.

 • Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
 • Yoğun bakım hizmetleri,
 • Yanık tedavisi hizmetleri,
 • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
 • Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri,
 • Organ, doku ve hücre nakilleri,
 • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
 • Diyaliz tedavileri,
 • Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), otelcilik hizmetleri dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.
İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?

Cevap