Fazla Çalışma ( mesai ) durumları

SGK - Fazla Çalışma ( mesai ) durumları

Fazla mesai

Genellikle fazla mesai işçi ve işveren arasında anlaşmazlıklar doğurur.

Kimi zaman işçi işverenin fazla mesai talebini kabul etmez, kimi zaman işveren fazla mesai ücretini ödemez ve bu sorunlar büyüdükçe taraflar kendilerini iş mahkemelerinde bulur.
 
Bu konuyu biraz derinleştirecek olursak şayet, 
4857 Sayılı İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ve haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak nitelendirilmiştir.
Fazla Çalışma İçin yıllık Üst Sınır Kaç Saattır?
4587 Sayılı İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamamaktadır.
Fazla Mesai İçin  İşçinin Onayının Alınması Zorunlu mudur?
İşçilerin fazla çalışmaya muvafakat etmeleri gereklidir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir.
Onay yazısı için lütfen TIKLAYINIZ.
 
Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.
Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, İş Kanunu uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.
 
İşçi serbest zaman kullanabilir mi?

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği belirtilmiştir. 

İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

 

İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz. Bu durumda işçi isterse yaptığı günlük çalışma süreleri üzerindeki çalışması için zamlı ücret alabilecek, isterse çalıştığı sürelerin karşılığını serbest zaman olarak kullanabilecektir.
Fazla mesai hesabımı nasıl yapacağım?
 
1.500,00 TL maaş aldığımızı farz edelim.
 
İş sözleşmemize göre de haftalık 45 saatlik çalışma süremiz var. ama biz 64 saat çalıştık. yani 19 saat hafta içi fazla mesai yaptık.
 
Ne kadar kazancımız olduğunu hesaplayabilmemiz için, ilk önce maaşımızın saat ücretini bulmak durumundayız.
 
1.500,00/225=6,66 TL. ( saat ücretimiz )
 
Hafta içi fazla mesai yaptığımızı durumlarda bu rakamın %50’sini alacağız. ve saat ücretimize ekleyeceğiz.
 
6,66*50/100=3,33 TL.
 
6,66+3,33=9,99 ( hafta içi fazla mesai saat ücreti )
 
19*9,99=189,81 TL ( fazla mesai kazancımız )
 
 
 Fazla Çalışma
 

4 Yorumlar

  1. Omer
    • admin
      • Omer
  2. admin

Cevap

*