Çalışma belgesi nedir?

 

belge 1536314692 1024x682 - Çalışma belgesi nedir?

Çalışma Belgesi nedir?

 

Çalışma Belgesi nedir?

Firmaların bünyelerinde çalıştıracağı personeller için ilk kriteri genellikle deneyim bilgisi oluşturmaktadır. Firmalar İşe alacağı personeller ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında, adayların bir önceki iş yerlerinde ki pozisyon ve görev gibi gerçek çalışma bilgilerini teyit eden belgelere ise çalışma belgesi denir. İşten ayrılma veya iş değiştirme sırasında kişilerin tecrübelerini yeni işverenlerine gerçek anlamda kanıtlamaları çalışma belgesine bağlı bulunmaktadır.

Çalışma Belgesi nereden alınır?

Bu konu ile ilgili 4857 sayılı İş Kanunu’nun  28.maddesi‘nde;

‘’İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.’’

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu neden ile;

Çok fazla rağbet edilen ve genellikle bu durum işverenler tarafından  göz ardı edilse de, İşten ayrılan personelin herhangi bir talebi olmasa bile işveren çalışma belgesini personeline vermek ve onaylamak zorundadır. Çalışma belgesinde zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Çalışma belgesi, talep edilebilecek kurum ve kişiler var olduğu sürece talep edilebilir.

İşveren eski işçisine “sen bu firmadan ayrılalı çok uzun zaman oldu, artık bu belgeyi sana veremem” deme şansına sahip değildir.

Çalışma belgesi türleri nelerdir?

Çalışma belgeleri iki farklı şekilde düzenlenebilmektedir. Bunlardan birincisi, sadece işin türünü ve süresini gösterebilir ve buna “alelade çalışma belgesi” denir. İş Kanunu’nda sadece alelade çalışma belgesi olarak nitelendirilen belge düzenlenmiştir. İkincisi ise “tam çalışma belgesi (bonservis)” dir. Tam çalışma belgesine göre; tam çalışma belgesinde, işin türü ve süresi dışında işçinin işi ve davranışları hakkında işverenin görüşleri de belirtilir. Bu nitelikteki belge, İş Kanunu’nda değil, Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Çalışma Belgesi’nde olması gereken bilgiler nelerdir?

Çalışma Belgesinde yer alması gereken başlıca içerikler 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun  28. maddesi gereğince; işçinin işinin türü ve çalışma süreleridir.

Ayrıca işçinin;

  • Adı, soyadı,
  • Görevi,
  • İşçinin adresi,
  • Doğum tarihi,
  • TC kimlik numarası,

Yazılması gereklidir.

İşçinin firmada ne kadar süre görev yaptığını, çalışma belgesinin düzenlenme tarihi, işten hangi nedenden ötürü ayrıldığını, iş yerinin unvan ve adresi, yapılan işin niteliği  gibi detayların da eski işveren tarafından kaşe ve imza altına alınarak aslına uygun biçimde belirtilmesi gerekmektedir.

4857 sayılı iş kanunu idari para cezaları  99. maddesi gereğince  işten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak durumunda işverene 2019 yılı her personel için 219,00 TL idari para cezası verilir.

Bknz: Çalışma Belgesi örneği

 

 

 

Soru

Cevap

*