no comments

Bağkur’lular rapor ( istirahat ) parası alabilir mi?

Bağkur'lular rapor ( istirahat ) parası alabilir mi?

Bağkur’lular rapor ( istirahat ) parası alabilir mi?

 

Bağkur’lular rapor ( istirahat ) parası alabilir mi?

İş göremezlik ödeneği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigortalılara sağlanan haklardan birisidir.

Bağkur nedir?

Bağkur, esnaf ve sanatkarlarla diğer bağımsız çalışanları kapsamına alan bir sosyal güvenlik kuruluşu. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunları dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın çalışanlar Bağ Kur’a tabi olurlar. Bağkur’lular da  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlıdır. Fakat Bağkur’lular sadece, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası hizmetlerinden faydalanır.

Bu neden ile Bağ-kur sigortalıları  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4. maddenin birinci fıkrasının “b” bendine göre, hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar.

Peki Bağkur’lular hangi durumlarda ödenekten faydalanabilir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4. maddesinin b bendine göre sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hallerinde genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla, yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

5510 sayılı kanunda 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara (Bağ-Kur’lular) iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.” denilmektedir. Bu da şu anlama geliyor; iş kazası geçirenler, yapmış olduğu meslekten dolayı ortaya çıkan meslek hastalığından dolayı hastanede yatarak tedavi gören ve yatarak tedavi gördükten sonra tedavinin devamı olarak verilen istirahatlerde ancak rapor ücreti alabilmektedirler.
Yatarak tedavi şartı sadece analık halinde yani doğumda aranmamaktadır. Bu nedenle Bağ-Kur statüsünde olanlar hastalandıklarında ayakta tedavi süresince istirahat alsalar da geçici iş göremezlik ödeneği almazlar. 

 Bağ-Kur kapsamında olanlar için Geçici İş Göremezlik ödeneği sadece;

  • İş Kazası,
  • Meslek Hastalığı,
  • Analık,

Hallerinde kurum tarafından ödenmektedir.

Bu durumların dışından herhangi bir geçici iş görememezlik ödemesi kurum tarafından yapılmamaktadır.

Bağ-Kur statüsünde olanlar hastalandıklarında ayakta tedavi süresince istirahat alsalar da geçici iş göremezlik ödeneği almazlar. Konu 5510 Sayılı Kanununun 4. maddesinin b bendinde belirtilen sigortalıların kazançlarında maaş kavramı olmadığı için  ve gelirleri ticarete dayandığından gelir artış yada azalışına bağlamamıştır.
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, yani ücretle yada maaşla hayatını devam ettirenlerin ise hastalık hallerinde gelir kayıpları olduğu için bu kişiler de ödeme söz konusudur.
Aynı ödenek aynı zamanda hastalık halinde Kamu idarelerinde görevli personele de yapılmamaktadır.

Özetleyecek olursak şayet;

Bağ-kur ve Devlet Memuru statüsünde çalışanların gelir azalışı durumu söz konusu olamadığı için, hastalık halinde, ayakta tedavi sonrasında kendilerine geçici iş göremezlik ödemesi yapılmamaktadır. Bu tarz ödemeler sadece 4/a statüsünde çalışan sigortalılar için geçerlidir.

 Bağkur’lular rapor ( istirahat ) parası alabilir mi?

 

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.