Asgari geçim indirimini işveren değil devlet öder

lira 1482672048 300x200 - Asgari geçim indirimini işveren değil devlet öder

Asgari geçim indirimini işveren değil devlet öder

Asgari geçim indirimini işveren değil devlet öder

Agi ( Asgari Geçim İndirimi )  nedir?

Agi, çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşülerek vergi dışına bırakılmasıdır.  Agi işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için yüzde 10, çocukları için ise ilk iki çocuk yüzde 7,5 diğerleri için ise yüzde 5 olarak hesaplanır.

Ülkemizde daha önce uygulanan vergi iadesinin yerine getirilen ve Asgari geçim indirimi yani AGİ olarak adlandırılan uygulama, 1 Ocak 2008 tarihinden beri devam ettiği halde, maalesef bazı işverenlerce halen benimsenebilmiş değil.

Bazı işverenler genelde, çalışana verilen AGİ ödemesinin kendi inisiyatifinde olduğunu, kendi cebinden gittiğini düşünen veya daha çok kazanma düşüncesi içerisinde olan işverenler.  Dolayısıyla bu işverenler çalışana ya hiç AGİ ödemiyor veya eksik ödeme gerçekleştiriyorlar.

2017 için öngörülen rakamlar belirlenir belirlenmez sitemiz de bilgilendirme yapılacaktır. 2016 yılı için belirlenen agi tutarlarını öğrenmek için 2016 yılı asgari geçim indirimi tutarları ne kadardır? yazımıza göz atabilirsiniz.

Asgari geçim indirimi olarak çalışana yapılan / yapılması gereken ödeme aslında işverenin cebinden çıkmamaktadır. Çünkü 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, istisnalar hariç çalışanların aldıkları ücretler gelir vergisine tabidir. Çalışanların ücretlerinden kesilecek gelir vergisini hesaplamak ve ilgili vergi dairesi hesabına yatırmak işverenin görevidir. Asgari geçim indirimi uygulaması ile de çalışanın ücretinden işverence kesilip Devlete ödenmesi gereken tutardan yapılacak indirim kastedilmektedir.

Dolayısıyla işverenin; çalışanın ücretinden kesilecek gelir vergisini hesapladıktan sonra asgari geçim indirimi kadarını bu tutardan düşmesi, kalan tutar üzerinden çalışan adına o vergiyi Devlete ödemesi, Devlete ödenecek vergiden düştüğü tutarı yani asgari geçim indirimi tutarını da işçiye ödemesi gerekmektedir.

Bunu ödeyip ödememe işverenin inisiyatifinde değildir, işveren buna mecburdur. Çünkü Devlet asgari geçim indirimi kadar vergiyi çalışandan almaktan vazgeçmekte, ancak bunun işçiye ödenmesi şartıyla vazgeçmektedir.

Bu nedenle de asgari geçim indirimi aslında işverenin kendi cebinden yaptığı bir ödeme olmayıp, Devletin parasından çalışana yaptığı bir ödemedir.  İşveren bunu çalışana ödememekle bir yönüyle vergi kaçırmış, yani suç işlemiş olmaktadır.

Asgari geçim indirimini işveren değil devlet öder

Cevap

*