Basın İş Kanunu Madde 5


Feshin ihbarı:

Madde 5 – Müddeti muayyen olmıyan iş akitlerinde feshin ihbarı bu Kanunda yazılı mühletlere tabidir. 6 ncı ve 7 nci maddelerde yazılı ihbar mühletlerine tekabül eden ücret miktarındaki tazminatın işveren veya gazeteci tarafından diğer tarafa önceden ödenmesi suretiyle akdin derhal feshi de caizdir.


Değerlendirme

Updated: 26 Mayıs 2016 — 10:01

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2017 Hakkımızda İletişim Sitemap Gizlilik Politikası
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.sgkhakkinda.com/basin-is-kanunu-madde-5/
RSS
E-Mail
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Daha fazla 5953 Sayılı Basın İş Kanunu
Basın İş Kanunu Madde 4

Yazılı mukavele ve terfi esası: Madde 4 (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.) Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin...

Basın İş Kanunu Madde 3

Bildirilmesi lazımgelen hususlar: Madde 3 Bu kanunun şümulüne girecek mahiyetteki bir müesseseyi işletmekte olanlar; tesis edenler, devir alanlar ve kapatanlarla...

Kapat