Basın İş Kanunu Madde 4

Yazılı mukavele ve terfi esası:

Madde 4

(Değişik: 4/1/1961 – 212/1 md.)

Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şekilde yapılması mecburidir. Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır:

a) İşin nev’i,

b) Ücret miktarı,

c) Gazetecinin kıdemi,

İş nev’inin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir.

İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır.

Terfi mukavelede tesbit edilen yüzde nispetinde yapılır.

Updated: 26 Mayıs 2016 — 10:34

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*