Yeni iş arama izni toplu kullandırılabilir mi?

izin 1489402030 300x300 - Yeni iş arama izni toplu kullandırılabilir mi?

Yeni iş arama izni toplu kullandırılabilir mi

 

Yeni iş arama izni toplu kullandırılabilir mi?

Soru: Merhaba, işverenim iş akdimi feshetti ve 10.03.2017 tarihi itibariyle ihbar süremi başlattı. Kanun’da benim yeni iş arama iznim varmış. Sorum şu; Her gün iki saat erken çıkmak yeni iş aramak için çok verimli olmadığı için, ben bu yeni iş arama iznini toplu olarak kullanabilir miyim?  Toplu kullanım da hesaplama işlemi nasıl yapılmaktadır? Şimdiden çok teşekkür ederim, saygılarımla.

Cevap:

Merhabalar,

Yeni iş arama izni işveren tarafından en az ihbar önel süreleri boyunca ve günde iki saatten az olmamak üzere, çalışılan günler için, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan yeni bir iş bulması için verilen izindir.

İşvereninizden yeni iş arama izninizi günde iki saat olarak değil de toplu olarak kullanmayı talep edebilirsiniz. Bu sizin için yasal bir haktır. Sizin bu talebinizi de işveren kabul etmek ile mükelleftir.

İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir, ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işverene bildirmek zorundadır. İşveren bu sürede işçiyi çalıştırır ise alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemekle yükümlüdür.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 27. maddesi’nde konu ile ilgili aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Yeni iş arama izni

Madde 27– Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Yeni iş arama izni için nasıl bir işlem yapmam gerekiyor?

Yeni iş arama iznini toplu olarak kullanmak istiyorsanız, bu talebinizi yazılı olarak işvereninize bildirmek ile mükellefsiniz. Yazılı olarak yapacağınız bildirimden sonra hesaplama işlemi yapılırken ihbar sürenizin başladığı tarihten, fesih tarihinize kadar olan her iş günü için hak edilen saatler toplanarak sonuca ulaşabilirsiniz.

Yeni iş arama izni toplu kullandırılabilir mi?

 

Cevap