Vergi dilimi nedir? Nasıl hesaplanır?

Vergi dilimi nedir?

Vergi dilimi nedir?

Vergi dilimi nedir? Nasıl hesaplanır?

Bilindiği gibi çalışanların elde ettiği kazançlarının üzerinden gelir vergisi ödemesi yasal bir zorunluluktur.

Gelir vergisinin kazancın hangi kısımlarından ve nasıl ödeneceği Gelir Vergisi Kanunu’nca belirlenmiştir. İşçinin toplam kazancı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek olan işçi primi düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Gelir Vergisi Matrahına ulaşırken Sosyal Güvenlik işçi primleri ile birlikte varsa vergiye istisna tutarlar da düşülmelidir.

Gelir vergisi tutarları çalışanın ücreti ile alakalı olduğu için  gelir vergisi olarak ödenen miktar, her maaş için aynı değildir.

Örneğin, brüt maaş ile çalışan bir işçi senenin başında en yüksek, senenin sonuna doğru da daha az maaş almaya başlar; çünkü daha çok gelir vergisi ödemektedir.

Net maaş üzerinden çalışan, gelir vergisinin vergi dilimleri ile ilgili bir problem yaşamaz. Yani işvereni ile 2.000, TL. net maaş üzerinden anlaşan bir işçi gelir vergisi ile bir ilişkisi olmaz. İşveren çalışanından gelir vergisi tutarını talep edemez.

 

Toplam Kazanç – SGK işçi prim – İşsizlik İşçi Prim – Varsa vergi istisnaları = Gelir Vergisi Matrahı

 

2016 yılına ait gelir vergisi oranlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

12.600,00 TL’ye kadar  % 15
30.000,00 TL’nin 12.600,00 TL’si için 1.890,00 TL, fazlası  % 20
110.00,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.370,00 TL fazlası  % 27
110.00,00 TL’den fazlasının 110.00,00 TL’si için 26.970,00 TL fazlası  % 35

 

Ne kadar gelir vergisi ödeneceğine dair bir hesaplama yapacak olursak şayet,

Bir iş yeri ile aylık 3.050,00 TL brüt maaş üzerinden anlaşma yapan işçi ocak ayında,

3.050,00 * 15 / 100 = 457,50 TL. ( sigorta primi )

3.050,00 – 457,50 = 2.592,50 ( Gelir vergisi Matrahı )

2.592,50 * 15 / 100 = 388,87 ( Gelir vergisi )

3.050,00 * 0,759 / 100 = 23,15 TL. ( Damga vergisi )

Ödeme yapmak ile mükelleftir. ( ödenecek tutarlar kırmızı ile belirtilmiştir.)

Net olarak agi dahil ay sonunda ki kazancı 2.304,00 TL. olacaktır.

İlerleyen dönemler de ise vergi matrahında ki artış yüzünden, vergi dilimine tabi olacağı için net maaş oranın da düşme olacaktır.

Peki işverenimiz ile  net maaş üzerinden anlaşma yaparsak maaşımız da düşme olur mu? 

Hayır olmaz. İşvereniniz ile net maaş üzerinden anlaşma yaparsanız şayet, maaşınız da herhangi bir azalma söz konusu olmayacaktır.

Ay sonunda işvereniniz anlaşma yaptığınız tutarı ücret olarak size ödemek ile yükümlüdür.

 

Vergi dilimi nedir? Nasıl hesaplanır?

 

 

 

 

 

 

Cevap

*